Surse Regenerabile de Energie si Rolul Lor in Complexul Energetic

INTRODUCERE 4
1 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI ROLUL LOR ÎN COMPLEXUL
ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA
1.1 Starea şi problemele complexului energetic al Republicii Moldova 6
1.1.1 Structura consumului de energie în Republica Moldova 6
1.1.2 Problemele complexului energetic 7
1.1.3 Rolul SRE în soluţionarea problemelor de bază ale complexului energetic 8
1.2 Perspectivele utilizării biomasei şi a energiei solare în Moldova 10
1.2.1 Biomasa ca sursă de energie în Republica Moldova 10
1.2.2 Utilizarea paielor în sectorul energetic 12
1.2.3 Valorificarea energiei solare pe teritoriul Republicii Moldova 13
1.2.4 Sarcinile propuse pentru soluţionare. Actualitatea temei tezei de licenţă 15
2 SARCINILE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA EDIFICIILOR ŞI
ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ MENAJERĂ A GRĂDINIŢEI
16
2.1 Calculul consumatorilor de căldură pentru încălzirea edificiilor 16
2.1.1 Descrierea consumatorilor de căldură din satul Teliţa 16
2.1.2 Generalităţi privind calculul consumului de căldură a unui edificiu 17
2.1.3 Determinarea coeficienţilor transferului de căldură necesari pentru calculul
sarcinii termice a edificiilor
19
2.1.4 Consumul de căldură pentru încălzirea edificiilor administrative 23
2.2 Elaborarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei
satului Teliţa
24
2.2.1 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere la grădiniţă 24
2.2.2 Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei 25
2.2.3 Selectarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde menajere 29
2.3 Sistemul de automatizare a instalaţiilor de preparare a apei calde menajere
a grădiniţei
30
2.3.1 Schema funcţională a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră 30
2.3.2 Regimuri optime de funcţionare şi siguranţă 32
2.3.3 Schema de structură a sistemului de automatizare a colectoarelor solare 33
3 PROIECTAREA CENTRALEI TERMICE DIN SATUL TELIŢA 35
3.1 Sursa de încălzire şi reţelele de distribuţie a energiei termice 35
3.1.1 Alegerea cazanului pentru încălzirea edificiilor administrative 35
3.1.2 Dimensionarea reţelei termice 37
3.1.3 Graficul piezometric al reţelei termice din Teliţa 43
3.2 Sistemul de alimentare cu energie electrică a surselor de căldură 45
3.2.1 Caracteristica receptoarelor electrice 45
3.2.2 Calculul sarcinilor electrice a centralei termice 46
3.2.3 Construcţia schemelor de alimentare cu energie electrică 49
3.2.4 Alegerea întrerupătoarelor automate 51
3.2.5 Alegerea secţiunii cablurilor şi a dulapurilor de putere 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu