Analiza-Diagnostic Social-Economica a Localitatii Calarasi in Vederea Includerii Acesteia in Circuitul Turistic Rural

Introducere
Capitolul I. Scurt istoric al localităţii rurale
Capitolul II. Situaţia social-economică a localităţii rurale
Capitolul III. Inventarierea resurselor turistice (naturale şi antropice) ale localităţii rurale
Capitolul IV. Avantajele şi deficienţele dezvoltării produsului turistic în localitatea rurală
Capitolul V. Plan de acţiuni privind valorificarea resurselor turistice din localitatea rurală
Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu