ANALIZA FACTORIALĂ A VALORII DE PIAŢĂ A IMOBILULUI REZIDENŢIAL


.ÎNTRODUCERE…………………………………………………..4

1. CAPITOLUL I
   ASPECTE METODOLOGICE ALE  EVALUĂRII
  BUNURILOR IMOBILE ……………………………………………….7
1.1. Principiile şi noţiunile conceptuale ale evaluării………………7
1.2. Evoluţia metodelor de evaluare în Republica Moldova……...17
1.3. Caracteristica preţului imobilului locativ ……………………30
2. CAPITOLUL II
   ELEMENTE DE ECONOMETRIE APLICATE LA DETERMINAREA MĂRIMII  INFLUENŢEI  FACTORILOR  ASUPRA VALORII DE PIAŢĂ A IMOBILULUI LOCATIV….49
2.1. Clasificarea şi caracteristica factorilor ce
     influenţează valoarea de piaţă…………………………………49
2.2. Metode statistice aplicate pentru determinarea influenţei factorilor
      principali asupra valorii de piaţă…………………………………….66
2.3. Modele economice aplicate pentru determinarea valorii
      de piaţă………………………………………………………..71
3. CAPITOLUL III
  DETERMINAREA INFLUENŢEI PRINCIPALILOR
   FACTORI ASUPRA VALORII DE PIAŢĂ A IMOBILULUI
   LOCATIV TIPIZAT……………………………………………78
3.1.Selectarea factorilor cu o influenţă maximă asupra
     valorii de piaţă a imobilului locativ……………………………78
3.2  .Determinarea mărimii factorilor cu o influenţă maximă
asupra valorii de piaţă a imobilului locativ…………………...87
3.3. Aprecierea valorii de piaţă a imobilului locativ.....................120
4.SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE…………………..128
5. ÎNCHEIERE ………………………………………………….133
6. BIBLIOGRAFIE……………………………………………...136
7.Cuvintele – cheie ……………………………………………...148
8. Lista abrevierilor……………………………………………...149

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu