Explorarea şi evaluarea zăcămintelor

CAP 1. Noţiuni generale privind explorarea şi evaluarea zăcămintelor................................................................. .7


1.1 Obiectivele explorării......................................................... .....8


1.2 Clasificarea explorărilor. Generalităţi.................................... .8


1.3 Clasificarea explorărilor după scopul lucrărilor şi gradul


lor de aprofundare........................................................... …..8


1.3.1 Explorarea preliminară………………………………...... 9


1.3.2 Explorarea amănunţită sau de detaliu……………….. ….9


1.3.3 Explorarea de pregătire şi în extindere a zăcămintului….10


CAP 2. Clasificarea explorărilor după metodele de lucru. ..11


2.1. Explorarea prin lucrări miniere.......................................... ...11


2.2. Explorarea prin lucrări foraje............................................ ...12


2.3. Explorarea combinată…………………………………… ..12


2.4. Clasificarea explorărilor după natura substanţelor


minerale utile……………………………………………. ..12


2.4.1. Generalităţi………………………….………………… ...12


2.4.2. Explorarea zăcămintelor de minereuri………………… ...12


2.4.3. Explorarea zăcămintelor de cărbuni ……………………. 12


2.4.4. Explorarea zăcămintelor de minerale nemetalifere


şi roci utile........................................................................13


CAP 3. Descrierea metodelor de explorare……………….. .14


3.1. Explorarea prin lucrări miniere.......................................... ..15


3.2. Şanţuri de explorare............................................................. 18


3.3. Puţuri de mînă (şurfurile)......................................................18


3.3.1. Obiectivele urmărite.......................................................... 18


3.3.2. Amplasarea puţurilor de mînă......................................... ..18


3.3.3. Dimensionarea puţurilor de mînă...................................... 20


3.3.4. Ridicarea topografică, cartarea geologică şi


luarea probelor.................................................................. 20


CAP 4. Puţuri de explorare.................................................. ..21


4.1. Generalităţi.......................................................................... 21


4.2. Obiectivele urmărite............................................................ 22


4.3. Dimensiunile puţurilor de explorare................................. 22


4.4. Amplasarea puţurilor de explorare.................................... 22


4.5. Săparea puţurilor de explorare.......................................... 23


4.6. Susţinerea puţurilor de explorare........................................24


4.7. Cartarea geologică şi colectarea probelor......................... .25


CAP 5. Galerii de explorare................................................ .25


5.1. Generalităţi....................................................................... .25


5.2. Obiectivele urmărite prin galerii de explorare................. .25


5.3. Amplasarea galeriilor de explorare (galerii de coastă)..... .26


5.4. Forma şi mărimea galeriilor de explorare........................ .28


5.5. Săparea şi susţinerea galeriilor de explorare.................... .28


5.6. Cartarea geologică şi luarea probelor........................... ….29


CAP 6. Plane înclinate. Suitori şi coborîtori..................... .31


6.1. Plane înclinate. Generalităţi............................................. .31


6.1.1. Amplasarea planelor înclinate....................................... .31


6.1.2. Forma şi dimensiunile planelor înclinate de explorare.. 31


6.1.3. Săparea planelor înclinate.............................................. 32


6.1.4. Cartarea geologică şi probarea...................................... .32


6.2. Suitori şi coborîtori. Generalităţi....................................32


6.2.1. Săparea suitorilor de explorare...................................... 33


6.2.2. Forma şi dimensiunile suitorilor de explorare............... 33


6.2.3. Cartarea geologică şi probarea...................................... 34


CAP 7. Explorarea zăcămintelor de substanţe minerale


utile prin foraje...................................................... .35


7.1. Generalităţi. ......................................................................35


7.2. Avantajele forajelor în comparaţie cu lucrările miniere.. .36


7.3. Explorarea prin lucrări combinate (lucrări miniere şi


foraje)............................................................................39


CAP 8. Clasificarea şi definirea rezervelor de substanţe


minerale utile..........................................................42


8.1.Generalităţi.Rezervă geologică......................................... 42


8.2. Rezerve de bilant.............................................................. 42


8.3. Rezerve în afară de bilanţ................................................. 42


8.4. Rezerve exploatabile.........................................................43


8.5. Rezerve neexploatabile................................................... .43


8.6. Categoria A..................................................................... .44


8.7. Categoria B..................................................................... .44


8.8. Categoria C (C 1, C2 )..................................................... ..45


CAP 9. Metode de calcul ale rezervelor............................. .46


9.1. Generalităţi....................................................................... .46


9.2. Metoda mediei aritmetice................................................. .46


9.3 Metoda blocurilor geologice............................................... 47


9.4. Metoda blocurilor de exploatare........................................ 48


9.5 Metoda poligoanelor.......................................................48


9.6. Metoda profilelor............................................................. .49


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu