Riscul de Tara, intre Liberalizarea si Globalizarea Pietelor

Introduction 4
PARTEA I. STADIUL CUNOAŞTERII LA NIVEL INTERNAŢIONAL 6
Capitolul 1. Conceptul de risc în economie 6
1.1. Noţiunea de risc economic şi evoluţia acesteia 6
1.2. Riscul, prezenţă certă în viaţa economică internaţională 8
1.2.1. Tipologia riscurilor economice internaţionale 9
1.2.2. Risc şi incertitudine 11
PARTEA A II - A STADIUL CUNOAŞTERII LA NIVEL NAŢIONAL 14
Capitolul 2. Riscul de ţară în economia globală contemporană 14
2.1. Conceptul de risc de ţară: componente şi, importanţă 14
2.2. Originile riscului de ţară 17
2.3. Forme de manifestare ale riscului de ţară 20
2.4. Evoluţia temporală a noţiunii de risc de ţară (perspectivă istorică) 24
2.5. Accepţiuni şi perspective de analiză ale riscului de ţară 29
Capitolul 3. Riscul de ţară - Studiu de caz: România în contextul financiar internaţional 33
3.1. Rating-ul de ţară pentru România 33
3.2. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici în România 34
3.3. Modalitatea de calcul a riscului de ţară 36
3.4. Riscul de ţară – previziuni şi evoluţii 37
Concluzii şi perspective ale cercetării 45
Bibliografie 47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu