FEMINISMUL SI INFLUENTA LUI ASUPRA VIETII DE CUPLU

                                   CUPRINS
1 ARGUMENT…………………………………………………………………….1
2 CAPITOLUL I: FEMINISMUL ŞI PROBLEMATICA SA
1. Evoluţia statusului femeii şi apariţia ideii de emancipare………………….…..4
2. Feminismul :concept, istoric, orientări……………………………………..…..6
3. Ramuri şi orientări………………………………………………………….…..9
4. Dezbateri şi revendicări……………………………………………………….10
5. Efecte perverse ale ideologiei feministe…………………………………..…..17
6. Problematici feministe: tipurile discriminării …………………………...……19
6.1. Greutatea de a dovedi că există discriminare……………………..…..20
6.2. Obsesia bărbatului privitoare la perspectiva feminină asupra actului
reproducerii………………………………………………………………...21
6.3. Discriminarea sistematică a femeii……………………………………22
6.4. Discriminarea economică……………………………………………...23
      6.5. Discriminarea politică………………………………………….…...…25
6.6. Discriminarea religioasă………………………………………..…..…28
1 CAPITOLUL II: ATITUDINEA, CARACTERISTICI ŞI SCHIMBARE
1. Caracteristicile atitudinilor……………………………………………………..29
2. Teorii explicative ale schimbării atitudinale……………………………………33
CAPITOLUL III: FEMINISMUL ŞI IMPACTUL SĂU ASUPRA VIEŢII DE CUPLU
1. Evoluţia relaţiilor dintre sexe.........…………………………………………….36
2. Implicaţii psihosociale generate de schimbarea rolurilor
familiale…………….45
3. Influenţa feminismului asupra vieţii  şi  funcţiilor  asumate de cuplul
modern..51
4. Previziuni privind evoluţia familiei ……………………………………………56
5. Orientarea  psihosexuală …………………………………………………….…59
3 CAPITOLUL IV: CERCETAREA APLICATIVĂ
1. Stabilirea temei şi a ipotezei de lucru……………………………………….….63
2. Plan experimental…………………………………………………………....….64
3.Stabilirea lotului de subiecţi……………………………………………………..65
4.Metodele utilizate………………………………………………………………..65
5.Subiecţii ………………………………………………………………………...69
6.Desfăşurarea cercetării…………………………………………………………..69
7.Concluzii şi observaţii…………………………………………………………...81
1 Referinţe bibliografice……………………………………………………….…..85
Anexe………………………………………………………………………….…..87
lucrare licenta cu prezentare powerpoint