Proiectarea unei Ferme Avicole

1. Prezentarea sectorului avicol
1.1. Prezentarea sectorului industrial
1.2. Prezentarea subsectorului
1.3. Politica guvernului privind produsele din carne de pasăre
2. Piaţa şi comercializarea
2.1. Caracterizarea pieţii cărnii de pasăre
2.2. Analiza concurenţei
2.3. Cota de piaţă proiectată
2.4. Principalii furnizori de resurse materiale
3. Descrierea proiectului de investiţii
3.1. Caracterizarea tehnologiei de producţie
3.1.1. Tehnologia de producţie a puilor de carne
3.1.2. Tehnologia de producţie a părinţilor rase grele
3.2. Spaţiile de producţie
3.2.1. Determinarea efectivelor şi a numărului de serii anuale
3.2.2. Determinarea spaţiilor de producţie
3.2.3. Proiectarea fluxului tehnologic
3.3. Necesarul de echipament tehnic pentru perioada de creştere şi exploatare
3.3.1. Instalaţia de încălzire
3.3.2. Instalaţia de adăpare
3.3.3. Instalaţia de furajare
3.3.4. Instalaţia de ventilaţie
3.3.5. Instalaţia de iluminat
3.4. Necesarul de personal
3.4.1. Evoluţia structurii personalului şi previziuni legate de aceasta
3.4.2. Calificarea forţei de muncă, program de pregătire a forţei de muncă aferente proiectului
3.5. Necesarul de hrană
3.5.1. Surse de aprovizionare
3.5.2. Optimizarea şi structura reţetelor de nutreţuri combinate
3.5.3. Costul unitar-al reţetelor folosite
3.6. Consumul de resurse
3.6.1. Material biologic
3.6.2. Energie, combustibil, apă
3.6.3. Furaje
3.7: Amenajarea spaţiilor
3.8. Calitatea produselor
3.9. Sursele de finanţare
4. Productia. Venituri obtinute din vanzari
4.1. Productia estimata
4.1.1. Parametrii tehnologici proiectati
4.1.2. Productia fizica estimata
4.1.3. Productia marfa estimata
4.2. Structura si dinamica veniturilor
5. Costuri
5.1. Norme metodologice de calcul
5.2. Necesarul de finantare
5.2.1. Valoarea investitiei
5.2.2. Capitalul circulant
5.2.3. Necesarul total de finantare
5.3. Estimarea costurilor de productie
5.3.1. Estimarea cheltuielilor cu forta de munca
5.3.2. Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materiale si marfurile aprovizionate
5.3.3. Estimarea cheltuielilor cu utilitatile
5.3.4. Estimarea altor cheltuieli
5.4. Proiectarea costului unitar
6. Evaluarea proiectului
6.1. Norme metodologice de calcul
6.1.1. Durata de viata a proiectului
6.1.2. Evolutia proiectului
6.1.3. Evolutia costurilor
6.1.4. Amortizari si valoarea reziduala
6.1.5. Costul total al investitiei
6.1.6. Capitalul circulant
6.2. Analiza financiara
6.2.1. Proiectia veniturilor pe activitati
6.2.2. Proiectia cheltuielilor pe activitati
6.2.3. Proiectia fluxurilor de lichiditati nete
6.3. Calculul indicatorilor de evaluare
6.3.1. Calculul valorii actualizate nete
6.3.2. Calculul duratei de recuperare a investitiei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu