Raspunderea Disciplinara a Salariatilor

CAPITOLUL I :
REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII pag. 4
- 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII pag. 4
- 2. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII pag. 7
- 3. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII pag. 8
- 4. CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU ALTE FORME ALE RĂSPUNDERII JURIDICE
pag. 9
4.1 JUSTIFICARE pag. 9
4.2 CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ pag.10
4.3 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ CU CEA PENALĂ pag.11
4.4 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ CU CEA CONTRAVENŢIONALĂ pag.12
CAPITOLUL II :
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAŢILOR – DISCIPLINA MUNCII pag.13
- 1. NOŢIUNE pag.13
- 2. ISTORIC ŞI IZVOARE pag.14
2.1 ISTORIC pag.14
2.2 IZVOARE pag.16
2.2.1 REGULAMENT INTERN pag.17
2.2.2 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ pag.20
2.2.3 CODURILE DEONTOLOGICE pag.21
- 3. CĂILE DE INFĂPTUIRE A DISCIPLINEI MUNCII pag.22
CAPITOLUL III :
TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ŞI CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.24
- 1. PREROGATIVA DISCIPLINARĂ A ANGAJATORULUI pag.24
- 2. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ŞI CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.25
2.1 TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE pag.25
2.2 NOŢIUNI PRIVIND CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.26
2.3 ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE ABATERII DISCIPLINARE pag.28
2.3.1 OBIECTUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.28
2.3.2 LATURA OBIECTIVĂ pag.30
2.3.3 SUBIECTUL ABATERII DISCIPLINARE pag.31
2.3.4 LATURA SUBIECTIVĂ (VINOVĂŢIA) pag.31
- 3. CAUZELE DE NERĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ pag.32
CAPITOLUL IV :
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE pag.35
- 1. NOŢIUNEA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.35
- 2. CLASIFICAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.36
- 3. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE GENERALE pag.36
CAPITOLUL V:
- PROCEDURA APLICĂRII ŞI EXECUTĂRII SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.42
- 1. PRELIMINARII pag.42
- 2. CERCETAREA ABATERII DISCIPLINARE pag.43
- 3. PROCEDURA CERCETĂRII DISCIPLINARE PREALABILE pag.44
- 4. EFECTELE NEPREZENTĂRII SALARIATULUI FĂRĂ UN MOTIV OBIECTIV LA CERCETAREA DISCIPLINARĂ PREALABILĂ pag.45
- 5. FINALIZAREA CERCETĂRII pag.46
- 6. INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNII DISCIPLINARE pag.46
- 7. TERMENELE DE APLICARE A SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.48
- 8. DECIZIA DE SANCŢIONARE pag.49
- 9. EXECUTAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.51
- 10. RADIEREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.52
CAPITOLUL VI :
- CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ pag.53
- 1. CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.53
- 2. ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ÎN ÎNLOCUIREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE
pag.55
- 3. CĂILE DE ATAC pag.56
3.1 RECURSUL pag.56
3.2 REVIZUIREA pag.57
CAPITOLUL VII :
- RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAŢILOR ÎN DREPTUL COMPARAT pag.58
- 1. PRECIZĂRI pag.58
- 2. REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAŢILOR DIN BULGARIA
pag.58
- 3. REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA pag.61
- 4. CONCLUZII pag.65
CONCLUZII pag.67
BIBLIOGRAFIE pag.73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu