Analiza Comparativa a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene si din Romania

INTRODUCERE .2
CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICA DE MEDIU ÎN UE.3
1.1. Scurtă prezentare a politicilor de mediu a UE.3
1.2. Baza legală a politicilor de mediu din Europa.4
1.3. Actorii instituţionali ai politicilor de mediu din UE.4
1.4. Obiectivele şi principiile politicii de mediu din UE.5
1.5. Programele de acţiune pentru mediu din UE.7
1.6. Instrumente de aplicare a politicilor de mediu la nivelul statelor membre ale UE .10
1.7. Analiza SWOT a politicii de mediu în UE.14
CAP.2. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICA DE MEDIU DIN ROMÂNIA.16
2.1. Baza legală a politicilor de mediu din România.16
2.2. Scurtă prezentare a politicilor de mediu în România.18
2.3. Obiectivele politicii de mediu în România .19
2.4. Instrumente de aplicare a politicilor de mediu în România.21
2.5. Cheltuieli şi resurse pentru protecţia mediului la nivelul României.29
2.6. Analiza SWOT a politicii de mediu în România.30
CAP.3. STUDIU DE CAZ PRIVIND POLITICA DE MEDIU.34
Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi apă uzată din Municipiul Bucureşti
CAP.4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND MEDIUL .50
4.1. Concluzii privind politica de mediu .50
4.2. Recomandări privind protecţia mediului.51
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu