Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privind auditarea imobilizărilor corporale.
2. Prezentarea obiectivelor auditului financiar contabil privind imobilizările corporale.
3. Sistemul de documente primare şi fluxul lor informaţional.
4. Prezentarea monografiei contabile privind imobilizările corporale.
5. Aplicarea procedeelor şi tehnicilor de audit financiar contabil.
P1 Studiul general prealabil-scrisoarea de angajament.
P2 Controlul documentar contabil
P3Controlul total respectiv controlul prin sondaj
P4Controlul faptic
P5Confirmarile externe:valoarea soldului final de la fz sa coincida cu val soldului creantei partenerului meu
6. Prezentarea riscului general de audit.
7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil.
8. Importanţa relativă a riscului de erori şi pragul de semnificaţie.
9. Exprimarea unei opinii de audit.
10. Prezentarea raportului de audit financiar contabil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu