I.Evaluarea şi rolul acesteia în contabilitate.
1. Etaloane contabile.
2. Metode de evaluare utilizate în contabilitate.
3. Calculaţia - metodă a evaluării
II.Documentarea operaţiunilor economice.
1. Noţiunea şi funcţiile documentelor.
2. Clasificarea documentelor.
3. Modul de completare şi prelucrare a documente elor
4. Circulaţia documentelor.
III.Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate.
1. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii
2. Modul de efectuare a inventarierii
3. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora
IV.Registre şi forme ale contabilităţii
1. Clasificarea registrelor contabile.
2. Tehnica înregistrărilor contabile.
3. Metode de corectare a greşelilor în contabilitate.
4. Esenţa formelor contabilităţii
V.Organizarea contabilităţii
1. Baza normativă a contabilităţii
2. Contabilitatea financiară şi managerială (de gestiune).
3. Organizarea contabilităţii la întreprindere. Politica de contabilitate
4. Componenţa şi modul de pregătire şi prezentare a rapoartelor financiare
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu