Organizarea si Functionalitatea Insitutiei Publice

CAPITOLUL I 3
Organizarea şi funcţionalitatea insituţiei publice 3
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Obiect de activitate 4
1.3. Organizare internă şi funcţionalitate 5
1.4. Structura de personal 11
1.5. Relaţii cu exteriorul 12
1.6. Structura si evoluţia principalelor venituri si cheltuieli 16
CAPITOLUL II 19
Fundamentarea cheltuielilor bugetare la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 19
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 19
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile publice 20
CAPITOLUL III 32
Finanţarea cheltuielilor bugetare 32
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice 32
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 34
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 39
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 46
BIBLIOGRAFIE 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu