Analiza si Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizoriilor

CAPITOLUL 1. Analiza și proiectarea sistemului informațional existent
1.1. Prezentarea generală a S.C. AUCHAN S.A
1.2. Analiza structurii organizatorice
1.2.1. Prezentarea organigramei
1.2.2. Aprecierea critică a structurii organizatorice
1.3. Analiza structurii funcționale
1.3.1. Diagrama relaţiilor funcţionale
1.3.2. Descrierea relaţiilor funcţionale
1.4. Prezentarea legislației în domeniu
1.5. Analiza sistemului informatic
1.5.1. Configuraţia staţiilor de lucru
1.5.2. Arhitectura reţelei
1.6. Analiza documentelor
1.6.1. Inventarul documentelor
1.6.2. Evaluarea documentelor (chestionarul)
1.6.3. Aprecieri critice asupra ansamblului de documente
1.7. Analiza fluxurilor informaţionale
1.7.1. Reprezentarea grafică în flowchart
1.7.2. Descrierea flowchart-ului
1.8. Modelarea prelucrărilor
1.8.1. Diagrama de decompoziţie
1.8.2. Conţinutul diagramei fluxului de date
1.8.3. Diagrama de context
1.8.4. Diagrama fluxului de date
1.9. Modelarea datelor
1.9.1. Matricea dependenţelor funcţionale
1.9.2. Conţinutul entităţilor
1.9.3. Diagrama entitate relaţie
CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic
2.1. Obiectivele proiectării sistemului
2.2. Proiectarea ieșirilor
2.3. Proiectarea bazei informaţionale
2.4. Proiectarea codurilor
2.5. Proiectarea (reproiectarea) intrărilor
2.6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul
CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic
3.1. Prezentarea intefeței informaţionale 3.2. Prezentarea ieșirilor
Anexe
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu