Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea si Evaluarea Strategiei

CAPITOLUL I: Notiuni generale 3
1.1. Conceptul de strategie 3
1.2. Management strategic 4
1.3. Etapele managementului strategic 5
1.4. Termeni cheie in managementul strategic 6
CAPITOLUL II: Studiu de caz privind fundamentarea, elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei generalea a Haineken Romania 10
2.1 Scurt istoric 10
2.2. Fundamentarea strategiei 13
2.2.1. Premisele strategiei 13
2.2.2. Modalităţi de fundamentare a strategiei 14
2.2.3. Stabilirea tipului, locului si rolului organizatiei in cadrul domeniului de activitate 15
Obiect de activitate. 18
Organigrama 21
Fisa postului 22
2.2.4. Niveluri de realizare a strategiei 27
2.2.5. Diagnostic extern 27
2.2.6. Diagnosticul intern 28
2.2.6.1. Pregatirea cercetarii 31
2.2.6.2. Documentarea prealabilă 32
2.2.6.3. Identificarea şi interpretarea simptomelor semnificative 38
2.2.6.4. Analiza SWOT 39
2.3. Elaborarea strategiei 42
2.3.1. Misiunea firmei 42
2.3.2. Obiective strategice 42
2.3.3. Optiuni strategice 43
2.3.4. Dimensionarea resurselor alocate 44
2.3.5. Precizarea termenelor 45
2.3.6. Crearea şi menţinerea avantajului competitiv 45
2.4. Implementarea strategiei 47
CAPITOLUL III: Concluzii si propuneri 51
BIBLIOGRAFIE 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu