EXPLOATĂRI MINIERE SUBTERANE

Prefaţă ………………………………………………………….. …. 6


CAP1 Noţiuni referitor la exploatarea zăcămintelor


de substanţe minerale utile....................................................... 7


1.1. Noţiuni generale……………………………………………. … 7


1.1.1. Condiţiile industriale…………………………………… …. 8


1.1.2. Condiţiile geologice şi hidrogeologice.............................. … 11


1.1.3.Condiţiile tehnico-miniere........................................... … 12


1.1.4.Condiţiile economice...................................................... ... 13


1.2.Intreprinderea minieră. Mina. Cîmpul minier.................... 13


1.3. Orizont, etaj, subetaj, panou de exploatare.................................. ...19


1.4. Dimensionarea etajelor de exploatare şi ordinea exploatăriilor...... 22


CAP. 2 Deschiderea zăcămintelor de substanţe minerale utile 24


2.1. Metode de deschidere şi clasificarea lor....................................... .. 24


2.2. Deschiderea prin galerii de coastă....................................... ..29


2.3. Deschiderea prin plane înclinate......................................... .. 33


2.4. Deschiderea prin puţuri înclinate........................................... ..38


2.4.1. Deschiderea prin puţ înclinat situat în zăcămînt................ .. 38


2.4.2. Deschiderea prin puţ înclinat situat în rocile din culcuş.................................................................................... .. 40


2.4.3. Deschidere prin puţ înclinat aşezat în acoperişul zăcămîntului................................................................................ 40


2.5. Deschiderea prin puţuri verticale............................................ 41


2.5.1. Varianta de deschidere prin puţuri verticale............... … 41


2.5.1.1. Amplasarea puţurilor faţă de zăcămint................................... 41


2.5.1.2. Amplasarea puţurilor faţă de limitele cîmpului minier....... 43


2.5.2. Deschiderea prin puţuri verticale a unui zăcămînt format dintr-un singur strat......................................................... 46


2.5.3. Deschiderea prin puţuri verticale a zăcămintelor formate din mai multe strate sau corpuri de minereuri.............. 49


2.5.3.1. Deschiderea unei serii de strate orizontale


prin puţuri verticale şi puţuri oarbe de legătură. .............................. . 50


2.5.3.2. Deschiderea stratelor cu înclinare mică


prin puţuri verticale şi galerii transversale de legătură............... ..50


2.5.3.3. Deschiderea stratelor cu înclinare mică prin puţuri


verticale şi contraplane înclinate.................................................. ..52


2.5.3.4. Deschiderea stratelor cu înclinare mare


prin puţuri verticale.............................................................................. ...54


2.6. Deschiderea prin metode combinate................................................ .. 57


2.7. Deschiderea zăcămintelor dislocate............................................ 60


CAP 3 Pregătirea zăcămintelor………………………. 64


3.1. Lucrări de pregătire......................................................... . 64


3.2. Alegerea lucrărilor de pregătire în funcţie de


metoda de exploatare.............................................................. . 66


3.2.1. Pregătirea zăcămintelor de minereuri......................... .68


3.2.2. Pregătirea zăcămintelor de cărbuni........................... . .72


3.3. Scheme generale de pregătire............................................ .. 74


3.3.1. Pregătirea în zăcămînt............................................ ..75


3.3.2. Pregătirea în afara zăcămîntului (în steril)............. . 76


3.3.3. Pregătirea mixtă....................................................... . 76


3.4. Clasificarea metodelor de pregătire.................................. . 77


3.5. Descrierea lucrărilor miniere de pregătire........................ . 79


3.5.1. Lucrările orizontale de pregătire..........................79


CAP 4Exploatarea zăcămintelor de substanţe


minerale utile........................................................................... 86


4.1. Noţiuni generale.................................................................. 86


4.2. Principalele operaţii ale procesului tehnologic de extragere din abataje.................................................................. 87


4.2.1. Extragerea (tăierea) substanţelor minerale utile....... 88


4.2.2. Încărcarea şi transportul în abataj............................ 94


4.2.3. Susţinerea abatajelor................................................101.


CAP .5 Dirijarea presiunii rocilor în abataje....................113


5.1. Presiunea rocilor în abataj..................................................113


5.1.1. Ipoteza bolţii de presiune......................................... 114


5.1.2. Ipoteze care presupun încovoierea stratelor din acoperiş................................................................................... 116


5.1.3. Alte ipoteze............................................................. 120


5.2. Calculul presiunii miniere asupra susţinerii în abataj........ 123


5.2.1. Calculul presiunii miniere pe susţinerea obişnuită


din abataj........................................................................ 123

5.2.2. Calculul presiunii pe susţinerea specială.................. 128


5.3. Dirijarea presiunii acoperişului în abataje...........................128


CAP 6 Metode de exploatare.............................................131


6.1. Exploatarea zăcămintelor nemetalifere subţiri şi


cu grosime medie.................................................................131

6.2. Exploatarea zăcămintelor nemetalifere


cu grosime mare. Exploatarea zăcămintelor de sare...............134


CAP 7 Exploatarea rocilor ornamentale în subteran……………………………………………………..140


7.1. Noţiuni generale................................................................140


7.2 Deschiderea zăcămintelor de roci ornamentale................. 143


7.3. Metoda de exploatare cu camere şi stîlpi abandonaţi


cu secţiunea pătrată................................................................. 145


7.4. Varianta de exploatare cu perforare ştanţare.....................148


7.5. Varianta de exploatare cu haveze......................................151


7.6. Varianta cu filou diamantat............................................. 153


7.7. Metoda de exploatare cu camere şi stîlpi abandonaţi cu


secţiunea dreptunghiulară...................................................... 154

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu