Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. SISTEMUL DECIZIONAL 5
1.1. Elementele şi etapele procesului decizional 5
1.2. Tipologia deciziilor 6
1.3. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale 7
1.4. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional 8
1.5. Precondiţiile fundamentării deciziilor 10
CAPITOLUL 2. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE 12
2.1. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii 12
2.2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil 14
2.3. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice 16
CAPITOLUL 3. Consiliere financiar-contabila la SC.DIM CONSTRUCT SRL 20
3.1. Descrierea societăţii 21
3.2. Consiliere financiară 22
3.2.1.Analiza structurala a situaţiilor financiare 22
3.2.2.Analiza cost-volum-beneficiu 27
3.2.3. Analiza indicatorilor de gestiune 28
3.2.4.Analiza şi evaluarea riscului de credit 30
3.3. Consilierea contabilă 31
3.4.Consilierea fiscală 33
CONCLUZII SI PROPUNERI 35
BBLIOGRAFIE 43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu