MIŞCAREA UNIDIMENSIONALĂ A GAZELOR


1
Aspecte generale……………………….…………………….
5
2
Ecuaţiile de stare ale gazelor………………………………...
6
3
Noţiuni de termodinamică utilizate în studiul mişcării gazelor……………………………………………………….
10
3.1
Principiul întâi al termodinamicii……………………………
10
3.2
Căldura specifică…………………………………………….
11
3.3
Entalpia………………………………………………………
12
3.4
Principiul al doilea al termodinamicii. Entropia……………..
13
4
Propagarea micilor perturbaţii. Viteza sunetului. Numărul lui Mach…………………………………………………………

14
5
Ecuaţiile generale ale gazelor în mişcare unidimensională….
17
5.1
Relaţiile Bernoulli pentru gaze în mişcare izotermă permanentă…………………………………………………..

18
5.2.
Formele ecuaţiei energiei gazelor în mişcare unidimensională adiabată reversibilă şi ireversibilă…………

21
5.3
Influenţa compresibilităţii gazelor în mişcare asupra creşterii de presiune…………………………………………………...

25
5.4
Starea de frânare şi starea critică……………………………
29
5.5
Zonele de mişcare ale gazelor în dependenţă de numerele Mach…………………………………………………………

38
5.6
Exemple de probleme rezolvate……………………………...
42
5.7
Probleme propuse spre rezolvare…………………………….
51
6
Scurgerea adiabată a gazelor prin orificii sau ajutaje convergente la diferenţă mare de presiune…………………...

54
6.1
Exemple de probleme rezolvate……………………………...
64
6.2
Probleme propuse spre rezolvare…………………………….
67
7
Relaţiile dintre viteza de mişcare a gazului şi forma tubului de curent. Ajutajul lui De Laval……………………………..

69
7.1
Funcţiile gazodinamice a parametrilor de bază ai unui curent de gaz………………………………………………………...

84
8
Unda de şoc normală…………………………………………
90
8.1
Fenomenul fizic şi ecuaţiile undei de şoc normale…………
90
8.2
Ecuaţia lui Hugoniot şi relaţia lui Prandtl pentru unda de şoc ………………………………………………………….

95


8.3
Exprimarea rapoartelor caracteristice ale undei de şoc normale T2/T1 P2/P1 şi ρ21, în funcţie de numerele Mach………………………………………………………….


99
8.4
Ireversibilitatea undei de şoc normale………………………
103
8.5
Viteza de propagare a undei de presiune. Unda sonoră……...
105
8.6
Unda de şoc oblică…………………………………………...
107
9
Mişcarea  gazelor în conducte……………………………….
113
9.1
Mişcarea adiabată ireversibilă a gazelor într-o  conductă…..
113
9.2
Mişcarea izotermă a gazelor în conducte……………………
116
9.3
Mişcarea gazelor printr-o conductă cu transfer de căldură…..
119
9.4
Exemple de probleme rezolvate la calculul conductelor de gaze…………………………………………………………..

122
9.5
Probleme propuse spre rezolvare la calculul conductelor de gaze în mişcare izotermă……………………………………..

133
10
Anexe………………………………………………………...
136
11
Bibliografie…………………………………………………..
142

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu