Potentialul Turistic si Valorificarea Acestuia in Israel

Introducere 3
Capitolul I – Prezentarea generală a Israelului 4
1.1 Aşezarea geografică.Limite. Vecini 4
1.2 Căile de acces 5
1.3 Prezentarea principalelor elemente ale cadrului natural 6
1.4 Rolul factorului istoric în dezvoltarea turistică a regiunii Israel 10
1.5 Nivelul de dezvoltare economico-social 13
1.6 Regionalizarea/Zonarea turistică a Israelului 16
Capitolul II- Analiza şi valoarea potenţialului turistic natural al Israelului 19
2.1 Potenţialul turistic al reliefului 19
2.2 Potenţialul turistic al climei 21
2.3 Potenţialul turistic al apelor 22
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului bio-geografic 23
2.5 Prezentarea principalelor arii protejate din regiunea Israel 23
Capitolul III – Analiza şi valorificarea potenţialului turistic antropic al Israelului 31
3.1 Obiective turistice religioase 31
3.2 Obiective turistice cultural istorice 34
3.3 Tradiţii şi obiceiuri. Manufestări etno-folclorice specifice 38
3.4 Alte obiective turistice de natură antropică 43
Capitolul IV – Propuneri şi strategii privind dezvoltarea turistică a spaţiului analizat..44
4.1 Strategii privind dezvoltarea turismului în Israel 44
4.2 Strategia de dezvoltare a turismului în oraşul Haifa 46
4.3 Propuneri şi strategii privind dezvoltarea turistică a principarelor arii protejate 51
Concluzii 53
Anexe 55
Bibliografie 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu