Exploatări miniere de suprafaţă


CAP 1. Noţiuni generale privind exploatarea la zi a

zăcămintelor de substanţe minerale utile.............................. .6

1.1.Generalităţi............................................................ 6

1.2.Zăcăminte exploatabile prin lucrări la zi................ .9

1.3.Materiale grafice folosite în exploatările la zi....... 12

1.4. Limita naturala şi limita economică a

exploatărilor la zi...................................................... 13

1.5. Dimensiunile constructive ale elementelor unei

cariere................................................................ 17

1.6. Determinarea înălţimii şi înclinării treptelor........ 25

CAP2. Metode de deschidere şi exploatare……………… 30

2.1. Metode de deschidere.......................................... 30

2.2. Metode de deschidere a zăcămintelor dezvoltate

sub nivelul tere­nului înconjurător. ........................... 37

2.3.Metode de deschidere cu lucrări miniere subterane..50

2.4.Metode combinate de deschidere............................ 51CAP3. Metode de deschidere a zăcămintelor


dezvoltate deasupra terenului înconjurător........58

3.1.Generalităţi........................................................... 58

3.2. Deschiderea cu lucrări miniere la zi...................... 58

3.3. Deschiderea prin lucrări miniere subterane............ 59

3.4. Deschiderea combinată prin lucrări miniere la zi

şi lucruri miniere sub­terane....................................... 60

3.5. Alegerea metodelor de deschidere......................... 60


CAP4.Lucrările de pregătire.................................... 62


4.1. Cunostinţe generale.............................................. 62

4.2. Sistemul în paralel.................................................62

4.3. Sistemul în L.........................................................63

4.4. Sistemul de transport în circuit...............................64

4.5. Sistemul în T.........................................................67

4.6. Sistemul în evantai.................................................67

4.7 Sistemul inelar .....................................................67

CAP5. Metoda de exploatare....................................71

5.1. Notiuni generale....................................................71

5.2.Metoda de exploatare cu depunere directă...............72

5.3. Metodele de exploatare cu transbordarea rocilor....72

5.4. Metodele combinate.............................................. 77

5.5.Metode de exploatare cu fîşii transversale.............. 77

5.6.Metode de exploatare cu fîşii direcţionale...............78

5.7.Metode de exploatare cu front lung........................80

5.8. Metoda de exploatare cu fronturi radiale............... 81


CAP6. Principalele procese tehnologice în carieră....82


6.1. Extragerea rocilor şi a utilului în exploatârile

la zi .......................................................................... 82

6.2. Procedeul de extragere cu explozivi. ..................... 82

6.3. Extragerea mecanieă.............................................. 96

6.4. Hidromecanizarea.................................................107


CAP7.Transportul în exploatările miniere la zi.........108


7.1.Noţiuni enerale.......................................................109

7.2. Transportul pe cale ferată..................................... .110

7.3. Transportul cu benzi transportoare......................... 112

7.4 Transportul auto. ....................................................116

7.5. Hidrotransportul.....................................................117

7.6. Transportul combinat.............................................118

7.7. Haldarea rocilor sterile......................................... 118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu