PROCESE TRANZITORII ELECTROMAGNETICEIntroducere.........................................................................

3
cap1
Studiul caracterului de decurgere a procesului
tranzitoriu la scurtcircuit ...  ..............................................


4
cap.2
Studiul regimului de scurtcircuit trifazat
în baza unui Simulink-model al unui sistem electric ........


15
cap.3
Modelarea regimurilor de scurtcircuit nesimetric
într-un sistem electric cu utilizarea pachetului
de extensie Simulink din componenţa MatLab..................31
cap 4
Analiza asistată de calculator a regimurilor
de scurtcircuit în sistemele electrice..  ..............................


47
Bibliografie .......................................................................
58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu