FABRICAREA ANILINEI SI VERIFICAREA CALITATII

                                   CUPRINS
          CAPITOLUL  I     ANILINA - PREZENTARE  GENERALĂ
          I.1.  SCURT
ISTORIC.....................................................................
...........pag.
          I. 2. PREZENTARE  GENERALĂ........
..........................................................
         CAPITOLUL II    PROPRIETATILE
ANILINEI.........................................
                                   2.1.                          Proprietati
fizice......................................................................
...................
                                   2.2.                          Proprietăţi
chimice.....................................................................
................
          CAPITOLUL III. FABRICAREA ANILINEI METODE DE FABRICARE.
                                    3.1.                           Reducerea
nitrobenzenului.............................................................
.......
                   3.2.          Descrierea          reactorului          de
reducere........................................................
          3.3.     Descrierea     instalaţiei      şi      a      procesului
tehenologic.......................................
            3.4.       Alte       metode        de        preparare        a
anilinei.........................................................
      CAPITOLUL IV. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA  FABRICAREA
                        ANILINEI.........................
                   CAPITOLUL          V.                PROBLEME          DE
POLUARE.......................................
                                    CAPITOLUL                            VI.
CONCLUZII................................................................
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............................
ANEXE.......................................................................
......................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu