Proiectarea unei statii de transformare 206 kV ce alimenteaza consumatorii de medie tensiune într-o CTE cu patru grupuri de 50 MW

CAPITOLUL I    DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII                         1
    1.1        Consideraţii generale                               1    1.2.        Elementele componente ale termocentralei                        2    1.3.        Structura şi calculul circuitului termic al CTE                  10
    1.3.1.        Stabilirea parametrilor caracteristici ai circuitului termic              13
    1.3.2.        Calculul circuitului termic prin metoda simplificată Panzer                        15
    1.3.3.        Consumul de abur                              16
    1.3.4.        Calculul indicilor specifici                          18
    1.4.        Dimensionarea echipamentelor aferente sălii cazanelor              18
    1.4.1.        Producţia nominală de abur a cazanului                      18
    1.4.2.        Consumul de combustibil                              19
    1.4.3.        Dimensionarea pompelor de alimentare                      20
    1.4.4.        Dimensionarea ventilatoarelor de aer şi gaze                        22
    1.5.        Surse de alimentare şi consumatorii instalaţiei de servicii proprii           26
CAPITOLUL II    PROIECTAREA STAŢIEI DE TRANSFORMARE 20/6 kV CE  ALIMENTEAZĂ CONSUMATORII DE MEDIE TENSIUNE            30
            2.1.    Generalităţi                                   30
            2.2.    Calculul puterii transformatoarelor care alimentează serviciile proprii       32
            2.2.1.    Consideraţii generale                              32
            2.3.    Alegerea numărului şi locului de amplasare al P.T.                   33
            2.4.    Determinarea puterii staţiei de transformare                  34
            2.4.1.    Determinarea puterii posturilor de transformare folosind metoda coeficientului de cerere                              34
          2.5.    Schema electrică de bază a alimentării serviciilor proprii bloc(schema             staţiei)                                      39
CAPITOLUL III    CALCULUL CIRCUITELOR DE ALIMENTARE A SERVICIILOR INTERNE                                            41
                3.1.    Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor                  41
                3.1.1.    Noţiuni generale                                  41
            3.2.    Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza încălzirii maxime admise           42
            3.3.        Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza minimului de material    44
CAPITOLUL IV    CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT              46
              4.1.        Noţiuni generale                                  46
        4.2.        Condiţiile de calcul ale curentului de scurtcircuit                  47
        4.3.        Impedanţele de scurtcircuit ale echipamentelor                   48
        4.4.        Calculul parametrilor elementelor                          50
CAPITOLUL V    CALCULUL PROTECŢIILOR INSTALAŢIILOR ELECTRICE PENTRU SERVICIILE INTERNE                      61
                5.1.    Protecţia transformatoarelor electrice                      61
        5.2.    Protecţia motoarelor electrice                          63
        5.3.    Calculul protecţiei transformatorului de 1000 kVA din staţia de transformare 20/6 kV                              65
        5.4.    Calculul protecţiei motoarelor racordate la bara de 6 kV               66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu