Proiectarea unui cuptor tunel pentru arderea a II-a a produselor fasonate de faianţa de menaj cu o productivitate de 5500 t an

                                 CUPRINS
                                                                    Pg.
      Cap.I            Memoriu tehnic                                     2
            I.1.Introducere. Scurt istoric                          3
            I.2.Faianţa de menaj: clasificare, proprietăţi                6
            I.3.Materii prime                                       10
            I.4.Proces tehnologic                              22
            I.5.Proces tehnologic clasic                            23
            I.6.Umflarea întârziată sub acţiune umidităţii                32
            I.7.Fasonarea faianţei de menaj pe cale plastică              33
            I.8.Fasonarea faianţei de menaj prin presare            38
      Cap.II                II.1.Parte      experimentală.       Introducere
41
            II.2.Condiţii expermentale                              42
            II.3.Rezultate şi discuţii                              45
      Cap.III           Memoriu justificativ                              54
            III.1.Alegerea şi justificarea fluxului tehnologic      55
            III.2.Descrierea fluxului tehnologic                    57
            III.3.Condiţii impuse materiilor prime                  60
            III.4.Bilanţ de materiale                               62
            III.5.Încadrarea fluxului tehnologic cu utilaje               69
                  III.6.Dimensionarea  termo-tehnologică  a   cuptorului
                74                        III.7.Controlul     fabricaţiei
                   99              III.8.Măsuri de tehnică şi  securitate
      a muncii               100
BIBLIOGRAFIE                                                        102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu