autoturisme MPV ( multipurpose vehicle )

                                   CUPRINS
1.  Alegerea şi studierea modelelor similare. Analiza particularităţilor
constructive şi a principalilor parametric dimensionali, masici, energetici
                      4
     1.1  Justificarea alegerii modelelor similare
        4
     1.2  Analiza modelelor similare după criterii constructive
          7
            1.2.1  Analiza parametrilor dimensionali
                8
                                                                      1.2.2
      Analiza parametrilor masici                                      11
            1.2.3  Analiza parametrilor energetici
        13
            1.2.2  Analiza frânelor faţă /spate
        15
     Bibliografie
18
2.  Determinarea mărimilor caracteristice ale autovehiculului care sunt
necesare la proiectarea sistemului de frânare. Schiţa de organizare
generală                 19
     2.1  Stabilirea parametrilor dimensionali şi masici ai autovehiculului
ce urmează a fi proiectat
        19
     2.2  Determinarea formei şi dimensiunilor spaţiului pentru postul de
conducere
                                             19
     2.3  Determinarea poziţiei centrului de greutate şi a încărcăturilor
la punţi            23
            2.3.1  Determinarea centrului de greutate al autoturismului
                    23
            2.3.2  Întocmirea schiţei de organizare generală a
automobilului                          24
            2.3.3  Determinarea poziţiei centrului de greutate al
      caroseriei şi a celorlalte subansambluri
                                      26
                        2.3.4  Determinarea încărcărilor la punţi
                          29
         2.4      Alegerea     anvelopelor     şi      a      jantelor
        30
     2.5  Verificarea capacităţii de trecere a autovehiculului
                    33
                                                                Bibliografie
                                                         35
3.  Studiul tehnic şi economic al soluţiilor posibile pentru sistemul de
frânare. Analiza detaliată a mai multor variante şi definitivarea soluţiei
tehnice de concepţie propusă pentru proiectare
                    36
     3.1  Rolul sistemului de frânare
      36
       3.2    Componenţa   şi    clasificarea    sistemelor    de    frânare
                    36
                3.2.1            Dispozitivul           de           frânare
              36
                3.2.1.1  După utilizare
            37
                      3.2.1.2  După particularităţile constructive
                    37
                      3.2.1.3  După locul de dispunere a mecanismului de
frânare                         37
                      3.2.1.4  După tipul transmisiei
                    37
                      3.2.1.5  După sursa de energie utilizată pentru
acţionarea frânelor            38
                      3.2.1.6  După numărul de circuite
                    38
               3.2.2           Dispozitivul          de           încetinire
39
     3.3  Condiţiile funcţionale şi constructive impuse sistemelor de
frânare                  39
     3.4  Mecanisme de acţionare
40
            3.4.1  Frâne cu disc.
                  40
                                       3.4.1.1                   Clasificare
                  40
                           3.4.1.2       Avantaje       şi       dezavantaje
                  40
            3.4.2  Construcţia frânelor de tip deschis
                  41
                          3.4.2.1     Dupa    constructia     discului
                          41
                       3.4.2.2  După construcţia şi funcţionarea  etrierului
                          42
              3.4.3   Construcţia   frânelor   cu   disc   de   tip   închis
                    44
           3.5         Transmisia        sistemului        de        frânare
            44
              3.5.1   Rol,  condiţii  impuse  şi  parametri   caracteristici
              44
                  3.5.2       Construcţia       transmisiei       hidraulice
                  45
     3.6  Etrierul
46
           3.7        Definitivarea       soluţiei       tehnice       alese
                  49
     3.8  Lichidul de frână
      49
     3.9  Sisteme de siguranţă activă
            50
              3.9.1     ABS    -sistemul    anti-    blocare    a    roţilor
                    50
            3.9.2  Sisteme auxiliare de sporire a siguranţei active
                    52
     Bibliografie
      54
4.  Proiectarea generală a sistemului de frânare pentru automobilul
proiectat. Precizări privind diagnosticarea şi mentenanţa sistemului de
frânare                  55
     4.1  Determinarea forţelor şi momentelor de frânare la punţile
autovehiculului          55
     4.2  Influenţa repartiţiei forţelor de frânare la punţi asupra
parametrilor capacităţii de frânare
                               61
              4.2.1     Determinarea    parabolei    ideale    de    frânare
        64
      4.3   Verificarea  frânelor  la  solicitările  mecanice   şi   termice
                  66
              4.3.1   Verificarea  solicitărilor   mecanice   ale   frânelor
                    67
                    4.3.1.1    Presiunea   pe   suprafaţa    de    fricţiune
                       68
                    4.3.1.2    Lucrul   mecanic    specific    de    frecare
                       68
                      4.3.1.3      Puterea     specifică     de      frânare
                       70
                     4.3.1.4     Încărcarea    specifică    de     fricţiune
              71
                   4.3.2       Calculul       termic       al       frânelor
        71
                         4.3.2.1  Calculul termic al frânelor la frânarea
intensivă                72
                         4.3.2.2  Calculul termic al frânelor în cazul
frânării îndelungate           73
                   4.3.2.3  Calculul termic al frânelor în cazul frânărilor
repetate            75
     4.4  Calculul transmisiei sistemului de frânare
                  77
            4.4.1  Diametrul cilindrului receptor se determină cu relaţia
                    77
            4.4.2  Forţa la pedală
                  78
            4.4.3  Cursa totală a pedalei
                  81
     4.5  Mentenanta preventivă a subansamblului frână faţă
                        82
            4.5.1  Discul de frână
                  82
                4.5.1.1  Modificarea stării tehnice
                  82
                4.5.1.2  Verificări
      83
                4.5.1.3  Reglaje
            83
                4.5.1.4  Întreţinere
      83
      4.5.2  Plăcuţele de frână
      83
            4.5.3  Etrierul de frână
      83
                      4.5.3.1  Modificarea stării tehnice
              84
                4.5.3.2  Verificări
      84
                4.5.3.3  Reglaje
            84
     4.6  Mentenanţa altor elemenete din transmisia hidraulică a sistemului
de frânare      84
            4.6.1  Servomecanismul vacuumatic
                  84
                4.6.1.1  Verificări
           84
            4.6.2  Conducte şi racorduri
                  85
                4.6.2.1  Verificări
           85
     4.7  Diagnosticarea sistemului de frânare folosind standul cu rulouri
                    85
Bibliografie
89
5.  Proiectarea discului şi a etrierului de frână din componenţa
subansamblului frână faţă. Alegerea materialului, stabilirea preciziei
dimensionale, a calităţii suprafeţelor şi a tratamentelor termochimice
                         90
     5.1  Rolul funcţional al discului de frână
                  90
      5.1.1  Dimensionarea generală a discului de frână
                 90
            5.1.2  Condiţiile dimensionale impuse discului
        92
      5.1.3   Stabilirea  succesiunii  operaţiilor  de  obţinere  a   piesei
semifabricat            şi            a            piesei             finite
                          92
                      5.1.3.1  Turnarea
            93
                      5.1.3.2  Deformarea plastică
                  93
            5.1.4  Precizarea jocurilor fundamentale şi a modalităţilor de
reglare             93
     5.2  Rolul funcţional al etrierului
                  94
      5.2.1  Condiţiile tehnice impuse
            95
            5.2.2  Alegerea materialului
                  95
     5.3  Procesul tehnologic de montare şi demontare a discului de frână
                    96
     5.4  Procesul tehnologic de montare şi demontare a etrierului
                  97
           5.4.1  Demontarea                               97
           5.4.2  Montarea                                       98
     5.5  Fişa film a tehnologiei de fabricare a discului
        98
Bibliografie
102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu