ELECTROSECURITATEA IN INSTALATIILE DE JOASA TENSIUNE

CUPRINS:
   I. INTRODUCERE
    1. Importanţa cunoştinţelor de electrosecuritate
    2. Rolul pământului în electrosecuritate .
  II. EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    1. Efectele benefice ale curentului electric
    2. Efectele nocive ale curentului electric
    3. Electrocutarea
 III. ELECTROSECURITATEA  ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE INDUSTRIALE
    1. Asigurarea protecţiei la suprasarcină
    2. Asigurarea protecţiei împotriva scurtcircuitelor
    3. Asigurarea protecţiei împotriva supratensiunilor
    4. Posibilităţi de contact electric accidental în instalaţiile de
       joasă tensiune
    5. Protecţia prin legare la pământ
    6. Protecţia prin legare la nul
    7. Protecţia prin deconectare automată rapidă
    8. Separarea de protecţie
    9. Egalizarea potenţialelor
  IV. PROTECŢIA INSTALAŢIEI ELECTRICE A UNEI LOCUINŢE
    1. Instalaţia electrică şi consumatorii într-o locuinţă
    2. Măsuri de protecţie în executarea instalaţiei
    3. Protecţia cablurilor
    4. Siguranţe fuzibile
    5. Siguranţe automate
    6. Nul de protecţie
    7. Protecţia prin legare la pământ
    8. Paratrăsnetul
   V. PROTECŢIA APARATELOR ELECTROCASNICE
    1. Protecţia aparatelor audiovizuale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu