nstalatie pentru incalzirea si conditionarea aerului, intr-o pensiune turistica montana, utilizand surse regenerabile de energie

                                CUPRINS
           CAP.I.  INTRODUCERE
                 I.1. Clasificarea imobilelor in care se pot utiliza surse
                 regenerabile de energie
                 I.2. Descrierea imobilului (amplasament, dimensiuni,
                 desene)
                 I.3. Parametrii climatici
                      I.3.1. Parametrii climatici exteriori ai aerului
                            I.3.1.a. Situaţia de vară
                             I.3.1.b. Situaţia de iarnă
                       I.3.2. Parametrii climatici ai solului
                 I.4. Prezentarea soluţiilor tehnice care se pot utiliza
                 pentru încălzire şi  climatizare
           CAP.II.  DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ ŞI DE FRIG
            II.1. Influenţa stratului de izolaţie
           CAP.III. SOLUŢII TEHNICE DE INCALZIRE / CONDITIONARE UTILIZAND
           SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
            III.1. Utilizarea energiei solare
            III.2. Cazan cu combustibil solid regenerabil
            III.3.  Instalaţii  funcţionând  cu  energie  solară  cu
           absorbţie  pe  bază  de  bromură  de    litiu- apă
            SCHEMA DE AUTOMATIZARE
           1. Prezentarea schemei de automatizare
           2. Descrierea funcţionării sistemului de automatizare
             NORME  SPECIFICE  DE  SECURITATEA  MUNCII  PENTRU  LUCRARI  DE
           INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE
            PĂRŢI DESENATE
            1. schema instalaţiei (ansamblu)
            2.  desene  de  ansamblu  şi  subansamblu
           BIBLIOGRAFIE
           56 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu