Sa se proiecteze o sectie de procesare a laptelui in chefir si smantana dulce

Cuprins
1.Tema proiectului
2.Obiectul proiectului
    2.1.Denumirea obiectului proiectat
    2.2.Capacitatea de producţie
    2.3.Profilul de producţie pe sortimente sau grupe de sortimente
    2.4.Justificarea necesităţii,oportunităţii, realizarii producţiei proiectate
3.Elemente de inginerie tehnologică
    3.1.Analiza comparativă a tehnologiilor existente pe plan mondial pentru realizarea producţiei proiectate
    3.2. Alegerea şi descrierea schemei tehnologice adaptate cu analiza factorilor care influenţeaza producţia
    3.3.Principalele caracteristici ale materiilor prime, auxiliare, a ambalajelor şi ale produselor finite
    3.4.Schema controlului fabricaţiei (pe faze, operaţii)
4.Bilanţul de materiale
    4.1.Calculul bilanţului de materiale
    4.2.Tabelul bilanţului de materiale
    4.3.Consumuri specifice si randamentul de fabricaţie
5.Alegerea utilajelor
    5.1.Caracteristicile principalelor utilaje tehnologice şi de transport
    5.2.Lista utilajelor
    5.3.Măsuri de protecţia muncii în secţiile de industrie a laptelui
    5.4.Igiena în industria laptelui
70 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu