Infiintarea unui lucrari de impadurire intr-un arboret la care participa specia gorun

                                  C U P R I N S
         Tema proiectului…………………………………………………..
         Argument………………………………………………………….
         Piese scrise………………………………………………………..
         Cap.I.Biologia şi ecologia speciei…………………………...........
         Cap.II.Obţinerea materialului biologic……………………………
                     2.1.Obţinerea prin regenerare naturală……………………
                     2.2.Obţinerea prin regenerare artificială…………………..
                        2.1.1.Recoltarea seminţelor……………………………..
                        2.1.2.Obţinerea puieţilor în pepinieră…………………...
        Cap.III.Instalarea speciei în terenul împădurit…………………….
                     3.1.Modalitatea de instalare………………………………
                     3.2.Lucrări de întreţinere………………………………….
                     3.3.Lucrări de îngrijire……………………………………
                        3.3.1.Degajările…………………………………………
                        3.3.2.Curăţirile………………………………………….
                        3.3.3.Răriturile………………………………………….
                    3.4.Tratamente aplicate în gorunete……………………….
        Cap.IV.N.T.S.M.la lucrările prezentate……………………………
                    4.1.Reguli de tehnică a securităţii muncii la
recoltarea
                          seminţelor forestiere……………………………………
                    4.2.Măsuri de protecţie la lucrările de
întreţinere………….
                    4.3.Măsuri de tehnică a securităţii muncii la lucrările
de
                         îngrijire(silvotehnice)…………………………………..
       Piese desenate………………………………………………………
29 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu