CONTROLUL CALITATII ACIDULUI ACETIC. DIRECTII DE VALORIFICARE

                                   CUPRINS
ARGUMENT....................................................................
...................pag5
Capitolul 1. Acidul acetic - Prezentare generală………………...... 7
Capitolul 2. Metode de obţinere a acidului
acetic.............................8
                    2.1.  Carbonilarea metanolului………………………………………8
                    2.2.Oxidarea
acetaldehidei.........................................................9
                    2.3.Oxidarea
etilenei..................................................................9
2.4.Fermentaţia.............................................................
.............10
                        2.4.1.Fermentaţia
oxidativă...................................................10
                        2.4.2.Fermentaţia
anaerobă....................................................11…arbonilarea
metanolului.............
                    2.5.  Distilarea uscată a
lemnului...............................................11
Capitolul 3. Proprietăţile acidului
acetic.........................................12
               3.1.   Proprietăţi
fizice................................................................12
               3.2.   Proprietăţi chimice…………………………………........12
 Capitolul 4. Controlul calităţii acidului acetic……………….….15
             1. Metode de analiză……………………………................17
               4.1.1.Analiza volumetrică
           oţetului.........................................17
               4.1.2.Determinarea aciditaţii
           totale........................................19
               4.1.3.Determinarea
           extractului...............................................20
               4.1.4.Determinarea alcoolului
           metilic.....................................21
                   4.1.4.1.Metode de identificare
           calitativă.............................21
                   4.1.4.2.Metoda
           colorimetrică..............................................23
               4.1.5.Identificarea acizilor
           minerali........................................25
               4.1.6.Identificarea acizilor
           sintetici.........................................25
               4.1.7.Identificarea
           caramelului................................................26
               4.1.8.Determinarea sedimentului(reziduul
           uscat)....................26
           4.2.Determinări pentru verificarea calităţii acidului
           acetic.....…27
                        4.2.1.Reacţii de identificare şi condiţii de
puritate…….……27
                        4.2.2.Conţinutul în acid acetic ……………………………...28
Capitolul 5. Direcţii de valorificare a acidului acetic…………....29
                    5.1. Obţinerea acetatului de vinil…………………………….....31
Capitolul 6. Măsuri de S.S.M. la fabricarea acidului acetic.........33
Capitolul 7. Probleme de poluare şi protecţia mediului.................36
Capitolul 8.
Concluzii...................................................................
.............34
Bibliografie................................................................
....................................35
Anexe.......................................................................
........................................36
Anexa
1...........................................................................
...................................36
Anexa
2...........................................................................
...................................37
 Anexa
3...........................................................................
..................................38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu