Proiectarea, confectionarea si montarea instalatiei de stins incendiu cu spuma

CUPRINS
CAP. I .TEMA
GENERALĂ..................................................................
......................................4
1.1.DESCRIEREA GENERALA A
NAVEI.....................................................................
..............4
1.2.DOCUMENTARE ..........................................................
......................................................6
1.3.DETERMINAREA SI VERIFICAREA DIMENSIUNILOR
PRINCIPALE..............................21
1.4. FORMELE NAVEI……………………………………………………………..……………….....41
1.5.DETERMINAREA DEPLASAMENTULUI
NAVEI...............................................................47
1.6.DETERMINAREA PRELIMINARĂ A REZISTENŢEI LA
ÎNAINTARE.................................55
1.7.CALCULUL COEFICIENTILOR DE PROPULSIE…………………..……………………..…  68
1.8.PROIECTAREA PRELIMINARA A
ELICEI....................................................................
.... 71
1.9.CALCULUL PRELIMINAR AL PUTERII DE
PROPULSIE..................................................73
CAP.II.TEMA
SPECIALĂ..................................................................
.......................................78
2.1.GENERALITATI PRIVIND INSTALATIA DE STINS INCENDIU CU
SPUMA.....................78
2.2.CALCULUL HIDRAULIC  AL INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU
SPUMĂ................ 93
CAP.III.CONFECŢIONAREA ŞI MONTAREA INSTALAŢIEI
DE STINS INCENDIU CU
SPUMĂ.....................................................................
....................103
3.1.CONFECŢIONAREA TUBULATURII  INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU
SPUMĂ.....................................................................
...............................................................103
3.2.MONTAREA  TUBULATURII ŞI A
AGREGATELOR.........................................................108
POZE TEHNOLOGICE CU ELEMENTE ALE INSTALAŢIEI DE STINS     INCENDIU CU
SPUMĂ………………………………………………………………………...……………………….111
CAP.IV. FUNCŢIONAREA
INSTALATIEI...............................................................
...............115
4.1.FUNCŢIONAREA INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU
SPUMĂ................................115
4.2.POBAREA INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU
SPUMĂ...........................................116
CAP.V.MANAGEMENTUL  DE
PROIECT...................................................................
.........118
5.1.TRATAREA INSTALATIEI DE STINS INCENDIU CU SPUMA DIN PUNC DE VEDERE
MANAGERIAL................................................................
.........................................................118
5.2.PLANIFICAREA
ACTIVITATILOR.............................................................
.......................121
5.3.COSTUL
INSTALATIEI...............................................................
......................................123
CAP .VI.CALITATEA  CONFECŢIONARII , MONTARII  ŞI PROBĂRII
INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU SPUMĂ…………………………………………………129
6.1. GENERALITATI PRIVIND CALITATEA INSTALATIEI DE STINS
 INCENDIU CU SPUMA………………………………..……………………………………….……129
6.2.STANDERDE DE
CALITATE..................................................................
..........................130
BIBLIOGRAFIE..............................................................
..........................................................136

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu