SISTEM DE ACHIZITIE DE DATE PENTRU SEISMOGRAFE MARINE

CUPRINS
MEMORIU JUSTIFICATIV……………………………………………...          pag.I
CAPITOLUL 1. CONVERTOARELE DELTA – SIGMA CS5371 ŞI CS5372
I.1. Descriere generală …………………………………………………… .    pag.1
I.2. Performanţele modulatoarelor ………………………………………..     .    pag.3
I.2.1. Caracteristica spectrală de semnal maxim ………………………….  .     pag.4
I.2.2. Caracteristica spectrală de zgomot …………………………………      pag.4
I.3. Intrările de semnal …………………………………………………….    pag.5
I.3.1. Intrările diferenţiale INR+/-, INF+/- ………………………………..  pag.5
I.3.2. Filtrele antialias ……………………………………………………..  pag.6
I.3.3. Impedanţa de intrare ………………………………………………... pag.7
I.3.4. Nivelul de semnal maxim …………………………………………...      pag.7
I.4. OFFSET – ul de intrare ………………………………………………..  pag.8
I.4.1. Validarea offset – ului – OFST ……………………………………..  ..   pag.8
I.4.2. Abaterea de offset …………………………………………………...  pag.8
I.5. Intrările pentru referinţa de tensiune …………………………………..  pag.8
I.5.1. Configuraţiile referinţei de tensiune …………………………………   pag.9
I.5.2. Impedanţa intrării VREF ……………………………………………. pag.11
I.5.3. Acurateţea câştigului ………………………………………………...      pag.11
I.5.4. Abaterea câştigului (gain drift) ……………………………………… pag.11
I.6. Interfaţa cu filtrul digital ……………………………………………….   pag.11
I.6.1. Semnalul de clock – MCLK …………………………………………. pag.12
I.6.2. Semnalul de date – MDATA ………………………………………   ..    pag.12
I.6.3. Semnalul de sincronizare – MSYNC ………………………………    ..   pag.13
I.6.4. Semnalul de eroare – MFLAG ……………………………………….      pag.13
I.7. Modurile de funcţionare ……………………………………………….. pag.14
I.7.1. Modul de funcţionare la putere normală ……………………………    …     pag.14
I.7.2. Modul de funcţionare la putere mică – LPWR ………………………...     pag.14
I.7.3. Modul power down – PWDN ………………………………………….  pag.15
I.7.4. Modul de funcţionare la microputere ………………………………….    pag.15
I.8. Tensiunile de alimentare ………………………………………………… pag.15
I.8.1. Configuraţiile de alimentare ……………………………………………   pag.15
I.8.2. Condensatoarele de trecere ……………………………………………..   pag.16
I.8.3. Consideraţii privind blocarea prin scurtcircuit …………………………  pag.16
I.8.4. Consideraţii privind convertorul c.c. – c.c. ……………………………..  pag.16
I.8.5. Rejecţia zgomotului produs de sursele de alimentare …………………..
pag.16
I.9. Descrierea pinilor modulatorului CS5372 ………………………………..  pag.17
CAPITOLUL 2. FILTRUL DIGITAL CS5376
II.1. Descriere generală ……………………………………………………….   pag.19
II.2. Design – ul sistemelor …………………………………………………...     pag.21
II.2.1. Tensiunile de alimentare ………………………………………………     pag.21
II.2.2. Semnalul de clock şi semnalul de sincronizare ………………………..  pag.22
II.2.3. Pinii TRST/ şi RESET/ ………………………………………………...     pag.22
II.2.4. Testarea funcţională …………………………………………………… pag.23
II.2.5. Regiştrii sistemului …………………………………………………… pag.23
II.3. Controlul RESET – ului …………………………………………………  pag.24
II.3.1. Descrierea pinului RESET/ …………………………………………….    pag.24
II.3.2. Configuraţiile de funcţionare …………………………………………..     pag.24
II.3.3. Testele proprii de reset …………………………………………………    pag.25
II.4. Blocul de decimare ………………………………………………………    pag.26
II.5. Interfaţa periferică serială SPI1 …………………………………………     pag.28
II.6. Interfaţa periferică serială SPI2 ………………………………………….    pag.30
II.7. Portul serial de mare viteză ……………………………………………... pag.31
II.8. Pinii de intrare – ieşire de uz general …………………………………… pag.32
II.9. Portul de test JTAG ……………………………………………………... pag.32
II.10. Interfaţa cu convertorul delta – sigma …………………………………. pag.33
II.11. Sincronizarea sistemului ………………………………………………..    pag.34
II.12. Timer – ul watchdog ……………………………………………………   pag.35
II.13. Generatorul de test ………………………………………………………  pag.35
II.14. Câştigul programabil şi corecţia offset – ului …………………………...
pag.36
CAPITOLUL 3. SISTEM DE ACHIZIŢIE DE DATE PENTRU SEISMOGRAFE MARINE
III.1. Descriere generală ………………………………………………………   pag.37
III.2. Conectorii de semnal ……………………………………………………  pag.38
III.3. Buffer – ele de intrare …………………………………………………..    pag.39
III.4. Tensiunile de alimentare ale sistemului.
         Alegerea regulatoarelor de tensiune
..........................................................   pag.43
III.5. Referinţa de tensiune
............................................................................
..... pag.46
III.6. Interfaţa filtru digital CS5376 – microcontroller Motorola MC68332
..... pag.47
III.7. Configuraţia portului serial de mare viteză
...............................................   pag.49
III.8. Semnalul de clock şi semnalul de sincronizare
.........................................    pag.50
III.9. RESET – ul sistemului
............................................................................
..    pag.51
CONCLUZII
............................................................................
........................... pag.53
ANEXE
............................................................................
....................................   pag.54
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………. pag.73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu