Sa se proiecteze o sectie pentru fabricarea biscuitilor zaharosi cu o capacitate de 12t la 24h

                         TEMA  LUCRĂRII
Să se proiecteze o  secţie  pentru  fabricarea  biscuiţilor  zaharoşi  cu  o
capacitate de 12 t/24h. Fluxul tehnologic se  va  amplasa  pe  verticală  în
varianta optimă. Biscuiţii se  vor  ambala  în  pachete,  cutii  de  gramaje
diferite.
                                   CUPRINS
                                   MEMORIU TEHNIC
                          3. Elemente de inginerie tehnologică
    3.1 Surse de aprovizionare cu materii prime şi auxiliare
                  3.2 Principalele caracteristici ale  materiilor  prime  şi
auxiliare
3.2. 1. Făina – Calitatea  făinii destinată fabricării biscuiţilor
3.2.1.1. Cantitatea şi calitatea proteinelor
3.2.1.2 . Amidonul şi pentozanii făinii
3.2.1.3.  Activitatea enzimatică a făinii
3.2.1.4. Granulozitatea făinii
3.2.1.5 .Compozitia chimica a fainii.
      Glucidele făini
      Glucidele simple
      Amidonul
      Polizaharide neamidonoase
      Protidele
      Lipidele
      Substanţele minerale
      Vitaminele
      Enzimele
      Enzimele proteolitice
      Enzimele amilolitice
      Lipazele
      Oxidoreductazele
      Polifenoloxidazele
Însuşirile de panificaţie ale făinii
3.2.2  Compuşi chimici de afânare
3.2.3. Apa folosită la fabricarea biscuiţilor
3.2.4 Produse şi substanţe de îndulcire
3.2.4.1 . Glucoza sau dextroza
3.2.4.2  Zaharoza sau zahărul
3.2.5  Grăsimile alimentare
3.2.5.1 . Uleiul alimentar solidificat (plantolul)
3.2.6. Ouă şi derivate din ouă
3.2.6.1 . Pulberea sau praful de ouă
                     3.3 Materialele şi ambalajele
                 3.4 Date asupra tehnologiilor similare din tară şi din
străinătate  pentru  realizarea producţiei proiectate. Analiza comparativă
a tehnologiilor
3.4.1 Metoda frămamtării intensive şi rapide a aluatului
        3.4.2. Metoda congelării aluatului
         3.5. Principalele caracteristici de calitate ale produselor finite
          3.6 Analiza factorilor tehnologici care  influentţează  realizarea
producţiei şi calitatea produsului finit
    3.7. Variante tehnologice de obţinere a produsului finit
              3.8 Alegerea variantei optime
              3.9.   Descierea  variantei  tehnologice  adoptate  .Chimismul
proceselor
3.9.1 Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi auxiliare
3.9.1.1. Recepţia făinii
3.9.1.1.1. Recepţia cantitativă a făinii
3.9.1.1.2 Recepţia calitativă a făinii
3.9.1.2Recepţia apei
3.9.1.2.1Recepţia cantitativă a apei
3.9.1.2.2. Recepţia calitativă a apei
3.9.1.2. Recepţia materiilor auxiliare
3.9.1.3Depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi auxiliare
3.9.1.3.1. Depozitarea şi păstrarea făinii
3.9.1.3.2. Depozitarea şi păstrarea grăsimilor şi uleiurilor
3.9.1.3.3 Depozitarea şi păstrarea substanţelor zaharoase
3.9.1.3.4.Depozitarea şi păstrarea materialelor alterabile
                                                          - 41-
3.9.1.4Pregătirea materiilor prime şi auxiliare pentru fabricaţie
3.9.1.4.1. Pregătirea făinii
3.9.1.4.2 Pregătirea apei
3.9.1.4.3.  Pregătirea grăsimilor şi uleiurilor
3.9.1.4.4. Pregătirea zahărului, mierii şi glucozei
3.9.1.4.5 Pregătirea ouălor proaspete
  3.9.1.4.6 Pregătirea afânătorilor
    Afânătorii se dizolvă în apă, lapte sau alcool. Afânătorii  se  dizolvă
în apă înainte de folosire şi soluţiile obţinute se filtrează.  Bicarbonatul
de sodiu se dizolvă în  apă  cu  temperatura  de  370C,  iar  carbonatul  de
amoniu, fiind volatil, se dizolvă când trebuie introdus  la  frământare,  în
apă cu temperatura de 250C.
3.9.1.5. Prepararea aluatului pentru biscuiţii zaharoşi
  3.9.1.5.1. Dozarea materiilor prime şi auxiliare
  3.9.1.5.1.1. Dozarea făinii
3.9.1.5.1.2. Dozarea apei
3.9.1.5.2 Frământarea aluatului
3.9.1.5.3.. Prelucrarea aluatului
3.9.1.5.4 Modelarea aluatului
3.9.1.5.5 . Coacerea aluatului
3.9.1.5.6  Răcirea biscuiţilor
3.9.1.5.7  Ambalarea biscuiţilor
3.9.1.5.8Depozitarea biscuiţilor
3.14. Bilanţul de materiale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu