Structura proteinelor

Cuprins
1 Introducere……………………………………………………………….1
2 Clasificarea generală a protidelor
      2.1 Clasificarea holoproteidelor…………………………….................2
             2.2 Clasificarea heteroproteidelor…………………………..................4
3 Structura proteinelor
      3.1 Aminoacizi proteici…………………………………………….…20
      3.2 Structura tridimensională a proteinelor………………...............24
                                     3.3.1                         Structura
primară................................................................24
                                     3.3.2                         Structura
secundară.............................................................25
                                     3.3.3                         Structura
terţiară.................................................................29
                                     3.3.4                         Structura
cuaternară...........................................................30
4 Proteide cu funcţii enzimatice
                  4.1             Enzime              de              natură
holoproteidică...................................................31
                  4.2             Enzime              de              natură
heteroproteidică...............................................33
      4.3 Implicaţii ale enzimelor în procesele metabolice…………….….36
              4.3.1 Degradarea aerobă a glucidelor (Respiraţia)…………....36
              4.3.2 Biodegradarea glucidelor………………………………....48
              4.3.3 Metabolismul aminoacizilor……………………………....52
5 Metode de separare şi determinări cantitative ale unor proteine naturale
      5.1 Metode de separare…………………………………………….…58
              5.1.1 Separarea proteinelor prin electroforeză pe gel  de
agar.58
5.1.2 Precipitarea proteinelor……………………………………….……60
              5.1.3 Fracţionarea proteinelor dintr-un extract prin
precipitări cu sulfat de
amoniu………………………………….................................61
                 5.1.4    Purificarea     substanţelor     proteice     prin
dializă...................62
      5.2 Metode de dozare a proteinelor………………………………….63
              5.2.1 Dozarea azotului total  şi  a  proteinei  brute  (Metoda
Kjeldahl)...................................................................
....................................63
              5.2.2 Dozarea proteinelor prin metoda biuretului……….……66
                   5.2.3      Dozarea      proteinelor      prin      metoda
Lowry………...............67
                          5.2.4             Dozarea              activităţii
peroxidazei............................................70
              5.2.5 Dozarea colorimetrică a catalazei…………………….…..71
6 Partea
experimentală...............................................................
................74
             Bibliografie………………………………………………………...............78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu