Procesul tehnologic de obtinere a reperului Palet directoare

Introducere
Scurt istoric al activit`]ii de turnare a metalelor
Ob]inerea pieselor metalice prin turnare
Procedeul clasic de confec]ionare a formelor de turnare
                            A. Date generale.
B. Desf`[urarea determin`rii:
          a) Utilaje , aparate , instrumente [i materiale de formare
      b) Modul, etapele de lucru [i succesiunea opera]iilor pentru
   efectuarea determin`nilor:
1. FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE
PRIN TURNARE A REPERULUI
,,PALETA DIRECTOARE”
2. Protec]ia mediului [i ecologia \n turn`torii
     Particularit`]ile microclimatului \n Turn`toria de o]el Kvaemer-IMGB.
     Metode de analiz` a factorilor poluan]i [i posibilit`]i de
     monitorizare.
3. Metode de reducere a polu`rii
\n cadrul tehnologiei de turnare a reperului
Propuneri de \mbun`t`]ire a condi]iilor de mediu din
sectorul de ob]inere a reperului “Paleta Directoare”
BIBLIOGRAFIE
Pagini 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu