Analiza sintactica a biosemnalelor

                                   CUPRINS
 CUPRINS
............................................................................
................ 2
INTRODUCERE
............................................................................
...... 4
CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE A
               CORDULUI
      .....................................................................
      5
      1.1. CONFIGURAŢIA EXTERNĂ ...........................................
5
      1.2. CONFIGURAŢIA INTERNĂ ............................................
5
      1.3. CICLUL CARDIAC
........................................................... 6
      1.4. ACTIVITATEA ELECTRICĂ A CORDULUI ................. 6
      1.5. ACTIVITATEA MECANICĂ A CORDULUI .................. 8
      1.6. ELECTROCARDIOGRAFIE .............................................
9
          1.6.1. GENERALITĂŢI
......................................................... 9
          1.6.2. DERIVAŢIILE STANDARD ......................................
10
          1.6.3. DERIVAŢIILE UNIPOLARE ALE MEMBRELOR .. 10
        1.6.4. DERIVAŢIILE UNIPOLARE ALE MEMBRELOR,
               AUGUMENTATE
      ....................................................... 11
      1.6.5. DERIVAŢIILE PRECORDIALE ................................... 12
      1.6.6. DERIVAŢIILE ESOFAGIENE .......................................
      13
      1.6.7. SCHEMA BLOC A ELECTROCARDIOGRAFULUI ... 13
CAPITOLUL 2: NOŢIUNI DE ANALIZĂ SINTACTICĂ ........... 14
      2.1. STRUCTURA ŞIRURILOR
............................................... 14
           2.1.1 ALFABET, CONCATENARE, ŞIR  ............................ 14
         2.1.2. COMPARAREA ŞIRURILOR .....................................
15
      2.2. STRUCTURI SINTACTICE REGULATE ........................  21
        2.2.1. DEFINIŢII
..................................................................... 21
         2.2.2. GENERAREA UNEI FRAZE DE CĂTRE O
             GRAMATICĂ
      ............................................................... 22
         2.2.3. GRAMATICI REGULATE. AUTOMATE FINITE .... 23
         2.2.4. DECIZIA ÎN STRUCTURILE SINTACTICE
             REGULATE
      .................................................................. 28
         2.2.5. ÎNVĂŢAREA STRUCTURILOR REGULATE .......... 31
         2.2.6. MODELE SINTACTICE REGULATE PONDERATE 35
      2.3. STRUCTURI DE ARBORI
................................................ 35
         2.3.1. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI ELEMENTARE ............. 36
         2.3.2. NUMEROTAREA PRIN DOMENIU AL ARBORELUI
             SAU LEXICOGRAFICĂ
       .............................................. 39
        2.3.3. DISTANŢA ÎNTRE ARBORI ......................................
39
        2.3.4. GRAMATICI ALE ARBORILOR ............................... 39
      2.4. STRUCTURI DE GRAFURI
.............................................. 41
         2.4.1. PREZENTARE
.............................................................. 41
         2.4.2. NOŢIUNI ELEMENTARE ALE TEORIEI
              GRAFURILOR
      ............................................................. 41
         2.4.3. REFACEREA UNUI GRAF PRINTR-UN ARBORE ..42
         2.4.4. IZOMORFISMUL ÎNTRE GRAFURI ŞI INCLUZIUNEA
             GRAFURILOR
      .............................................................. 42
         2.4.5. REPREZENTAREA ŞI REZOLVAREA
              PROBLEMELOR PRIN GRAFURI DE STĂRI .......... 43
CAPITOLUL 3: ANALIZA SINTACTICĂ A SEMNALELOR ECG
      3.1. INTRODUCERE
................................................................. 44
      3.2. DEFINIŢII
...........................................................................
45
      3.3. IDENTIFICATOARE  SINTACTICE ................................ 46
      3.4. LIMBAJELE STOHASTICE ŞI ANALIZA SINTACTICĂ 53
      3.5. DEDUCEREA GRAMATICALĂ ......................................  55
      3.6. EXEMPLE
...........................................................................
55
         3.6.1. ANALIZA SINTACTICĂ A PRESIUNII SANGUINE ÎN
              CAROTIDĂ
................................................................... 55
         3.6.2. ANALIZA SINTACTICĂ A ECG ................................
58
           CAPITOLUL  4: EXEMPLU  DE ABORDARE SINTACTICĂ ÎN
                    ECG
           .................................................................
           ....... 61
4.1.                                                             INTRODUCERE
...........................................................................
61
       4.2. FORME ŞI PARAMETRII AI FORMELOR ÎN ECG ...... 62
       4.3. ABORDAREA SINTACTICĂ ÎN RECUNOAŞTEREA
              UNDELOR ECG
      ...............................................................  63
          4.3.1. SELECŢIA FORMELOR PRIMITIVE ......................  63
          4.3.2. EXTRAGEREA FORMELOR PRIMITIVE ............... 64
          4.3.3. REPREZENTARE LINGVISTICĂ ............................. 65
          4.3.4. GRAMATICA FORMELOR  .......................................
65
                                  4.4.                          IMPLEMENTARE
.......................................................... 67
                                    4.5.                           CONCLUZII
.................................................................... 68
      ANEXE
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu