Studii si cercetari asupra aliajelor de titan

CUPRINS
1.                                                                   Titanul
                        ……. 1
      1.1. Proprietăţile fizice şi chimice ale titanului şi
      compuşilor                                                         săi
               ….… 1
      1.2. Răspândirea în natură. Minerale. Materii prime             ….… 5
      1.3.                        Compuşii                         titanului
         ….… .8
1.4.   Domenii   de   utilizare   ale   titanului    şi    compusilor    săi
….… 11
2.           Metalurgia           extractivă           a           titanului
         ….… 17
      2.1. Producerea titanului si a compusilor cu utilizare
      industriala
                   ….. ..17
      2.2. Producerea hidrometalurgică a bioxidului de titan din
      concentrate de ilmenit (procedeul Leverkusen)                   ….… 19
      2.2.1. Dezagregarea concentratelor de ilmenit                      ….…
19
      2.2.2.    Hidroliza     titanului     din     solutiile     purificate
….… 20
      2.2.3.        Calcinarea        produselor        de         hidroliză
….… 21
      2.2.4.     Reducerea     bioxidului     de     titan     cu     calciu
….… 22
      2.2.5. Reducerea bioxidului de titan cu  hidrură
      de                                                              calciu
                  ….… 23
3. Obţinerea titanului compact şi a aliajelor pe baza
      de                                                               titan
                    ….… 24
      3.1.     Cuptor      cu      arc      şi      electrod      consumabil
….… 24
      3.2.     Cuptor     cu     arc      şi      electrod      neconsumabil
      ….… 26
      3.3.        Cuptor        cu         flux         de         electroni
      ….… 28
4.      Prelucrarea      titanului      şi      a       aliajelor       sale
         ….… 30
      4.1.                Deformarea                 la                 cald
          ….… 30
      4.2.                Prelucrarea                la                 cald
            ….… 30
      4.3.                Sudarea                 şi                 lipirea
             ….… 31
      4.4.         Prelucrarea         deşeurilor          de          titan
      ….… 31
5.          Elemente           de           proiectare           tehnologica
       ….… 32
      5.1. Schema tehnologică de elaborare a aliajelor
      pe                   baza                   de                   titan
                ….… 32
6.                   Calculul                    de                    şarjă
                   ….… 46
      6.1.              Calculul              aliajului              TiAl6V4
       ….… 46
      6.2.          Calculul          tehnologic          de           şarjă
            ….… 52
      6.3.    Alegerea    şi    calculul     cuptorului     de     elaborare
      ….… 56
7. Cercetări asupra comportării la coroziune a aliajelor
      de        titan        Ti        gr.2        şi        Ti        gr.12
           ….… 58
      7.1.         Metodica          testelor          de          coroziune
         ….… 58
      7.2. Caracteristici structurale şi determinãri mecanice.
      Rezultate       experimentale       şi        interpretarea        lor
      ……..60
8.Concluzii
                       ….… 69
9.                Evoluţia                preţului                 titanului
               ….… 70
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu