Proiect - Tola rotor

      piesa „Tolă totor”
                         DOCUMENTUL TEHNIC NORMATIV
                                 CAPITOLUL 1
                   ANALIZA FORMEI ŞI DIMENSIUNILOR PIESEI
      1.1 Abateri limită pentru dimensiuni fără indicaţii de  tolerantă  ale
pieselor obţinute prin tăiere, îndoire sau ambutisare
      1.2 Condiţii de formă şi precizie, la ştanţare
                        BREVIAR DE CALCUL TEHNOLOGIC
                                 CAPITOLUL 2
                         STABILIREA UNOR VARIANTE DE
                            ITINERARIU TEHNOLOGIC
                                 CAPITOLUL 3
                              CALCULE DE CROIRE
                                 CAPITOLUL 4
                   ALEGEREA VARIANTEI OPTIME A TEHNOLOGIEI
                                 CAPITOLUL 5
                      DETERMINAREA CONDIŢIILOR DINAMICE
                                 DIN PROCES
      5.1 Forţa, lucrul mecanic şi puterea necesară la tăiere
      5.2 Centrul de presiune al stanţei
                                 CAPITOLUL 6
                       ALEGEREA UTILAJULUI DE PRESARE
                                 CAPITOLUL 7
                       NORMAREA OPERAŢIILOR DE PRESARE
                      BREVIAR DE CALCUL DE DIMENSIONARE
                                 CAPITOLUL 8
                           DIMENSIUNI FUNCŢIONALE
                                 CAPITOLUL 9
                   DIMENSIONAREA ŞI VERIFICAREA ELEMENTELOR
                             PUTERNIC SOLICITATE
      9.1 Plăci active
      9.2 Poansoane - verificarea la flambaj
      9.3 Calculul de verificare a plăcilor de bază
                                CAPITOLUL 10
                       CONSTRUCŢIA SCULELOR STANŢELOR
                            DE DECUPARE-PERFORARE
                               NOTIŢĂ TEHNICĂ
                                CAPITOLUL 11
                     NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII
                                BIBLIOGRAFIE
Pagini 40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu