PROIECTAREA UNUI DISPOZITIV DE CONTROL TANK 2 RADIATOR PEUGEOT

CUPRINS
CUPRINS     2
Partea a I – a PROIECTAREA TEHNOLOGIEI  4
1. Analiza functional - constructivă a piesei      4
  1.1. Rolul functional al piesei 4
  1.2. Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei    4
  1.3. Caracteristicile materialului piesei   5
    1.3.1. Compoziţia chimică     5
    1.3.2. Caracteristici mecanice      6
    1.3.3 Tratamente termice şi termochimice  6
  1.4. Tehnologicitatea constructiei piesei   6
2. Proiectarea semifabricatului   8
  2.1. Stabilirea procedeelor de obtinere a semifabricatului  8
  2.2. Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare  9
  2.3 Adoptarea procedeului economic de realizare a semifabricatului      10
  2.4. Stabilirea tratamentelor primare 11
  2.5 Realizarea desenului de execuţie  12
3.  Proiectarea variantelor preliminare de proces tehnologic  13
  3.1. Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare a suprafeţelor
  semifabricatului     13
  3.2. Principii generale de proiectare şi restricţii specifice grupului din
  care face parte piesa      14
    3.2.1. Principii generale de proiectare   14
    3.2.2. Restricţii specifice grupului din care face parte piesa  14
  3.3. Stabilirea conţinutului şi succesiunii operaţiilor procesului
  tehnologic (în două variante)   17
4. Proiectarea primei variante de proces tehnologic      22
  4.1. Stabilirea adaosurilor de prelucrare şi calculul dimensiunilor
  intermediare   22
  4.2. Proiectarea operatiilor procesului tehnologic     24
    A. Schita operatiei      24
    B. Ciclurile  operatiei  25
    C. Caracteristicile elementelor sistemului tehnologic      29
    D. Metoda de reglare a sistemului tehnologic   30
    E. Valorile parametrilor regimului de aschiere 31
    F. Stabilirea componentelor ciclului de munca si determinarea normei de
    timp    31
Partea a II – a PROIECTAREA DISPOZITIVELOR TEHNOLOGICE   43
A. DISPOZITIV DE GĂURIT      43
1. Operaţia pentru care se proiectează dispozitivul      43
  1.1. Schiţa operaţiei      43
  1.2. Datele iniţiale necesare proiectării dispozitivului    43
2. Stabilirea variantelor optime de orientare a piesei în dispozitiv
44
  2.1. Stabilirea cotelor de realizat pe piesă şi a bazelor de cotare     44
  2.2. Stabilirea variantelor de orientare    44
  2.3. Stabilirea variantelor care satisfac cerinţele tehnice pe baza
  calcului erorilor de orientare  45
  2.4. Stabilirea variantei optime de orientare    46
3. Stabilirea fixării piesei pentru varianta optimă. Calculul  forţelor de
strângere   46
4. Proiectarea ansamblului dispozitivului    47
  4.1. Proiectarea reazemelor     47
  4.2. Proiectarea sistemului de fixare a piesei   48
  4.3. Proiectarea celorlalte elemente din structura dispozitivului 49
    4.3.1. Proiectarea elementelor de ghidare a sculei   49
    4.3.2. Proiectarea elementelor de legătură cu maşina - unealtă  50
    4.3.3. Proiectarea corpului dispozitivului     51
  4.4. Cotarea ansamblului dispozitivului     52
  4.5. Alegerea materialelor pentru elementele dispozitivului 53
  4.6. Analiza ergonomicităţii dispozitivului proiectat  53
  4.7. Măsuri de protecţie la utilizarea dispozitivului  53
B. DISPOZITIV DE CONTROL     55
1. Parametrii controlaţi. Definire.     55
  1.1. Schiţa operaţiei de control.     55
  1.2. Definirea parametrilor de controlat.   55
  1.3. Precizia de măsurare. 55
2. Stabilirea metodei de control. 55
3. Orientarea piesei   56
  3.1. Materializarea bazelor     56
  3.2. Orientarea piesei în dispozitiv şi elementele de orientare   56
4. Fixarea piesei în dispozitiv   58
  4.1. Forţa de fixare 58
  4.2. Elementele de fixare  58
5. Precizarea mijlocului de măsurare    58
  5.1. Precizia necesară     58
  5.2. Alegerea mijlocului de măsurare. 59
6. Proiectarea ansamblului dispozitivului    59
7. Alegerea materialelor pentru elementele dispozitivului     60
8. Modul de utilizare a dispozitivului  60
Partea a III – a ORGANIZAREA ŞI PROGRAMAREA FABRICĂRII REPERULUI    61
1. Determinarea tipului de producţie    61
2. Stabilirea formei de organizare a producţiei    61
3.. Stabilirea numărului de maşini unelte    61
4. Organizarea şi programarea fabricaţiei    62
  4.1. Determinarea lotului de fabricaţie optim şi a lotului de fabricaţie
  economic. 62
  4.2. Stabilirea lotului de transport optim şi a lotului de transport
  economic. 63
  4.3. Durata ciclului de producţie     64
  4.4. Perioada de repetare a loturilor 64
  4.5. Elaborarea programelor de lucru  64
5. Organizarea unui loc de muncă  65
Partea a IV – a STUDIU DE CAZ: PROIECTAREA UNUI DISPOZITIV DE CONTROL TANK
2 RADIATOR PEUGEOT     74
1.Prezentarea firmei:  74
2. Date iniţiale: desen piesă şi cerinţe     75
3. Proiectarea dispozitivului     77
  3.1. Elemente de orientare,poziţionare şi strangere    77
  3.2. Schiţa dispozitivului şi elementele componente    79
  3.3.Mod de funcţionare     85
  3.4.Fişă măsuratori dispozitiv TANK 2 86
4.Procesul tehnologic pentru realizarea reperului dorn conic D30    88
5. Concluzii     89
BIBLIOGRAFIE     90
Borderou de desene     91
ANEXE 92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu