Implementarea algoritmilor evolutivi

                                   CUPRINS
                                INTRODUCERE 3
            CAP.1 Algoritmi evolutivi – prezentare generală    5
  1.1.Evoluţia    5
  1.2 Principii generale     6
  1.3 Structura unui algoritm evolutiv  7
    1.3.1 Operatorii   7
    1.3.2 Structura generală a unui algoritm evolutiv    8
  1.4 Domenii de aplicabilitate   9
                       CAP2. Algoritmi genetici     11
  2.1 Introducere 11
  2.2 Principii generale     11
  2.3 Structura unui algoritm genetic   13
  2.4 Operatorii genetici ai AG   15
    2.4.1 Selecţia     15
    2.4.3 Încrucişarea 21
    2.4.3 Mutaţia 29
    2.4.4 Operatorul de inversiune      32
  2.5. Algoritmul genetic fundamental (canonic)    33
                       CAP.3 Strategii evolutive    35
  3.1 Introducere 35
  3.2 Strategia (1+1)  36
  3.3 Strategia ([pic]+ 1)   37
  3.4 Strategia (1+[pic])    38
  3.5 Strategiile ([pic]) şi ([pic])    38
  3.6 Structura unei strategii evolutive      39
    3.6.1 Selecţia     40
    3.6.2 Recombinarea 41
    3.6.3 Mutaţie 44
    3.6.4 Algoritmul general al unei strategii evolutive 46
                       CAP.4 Descrierea aplicaţiei  47
  4.1 Prezentare generală    47
  4.2 Mod de utilizare 50
                             Bibliografie     55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu