MathCAD

                                   CUPRINS
CUPRINS     1
I. INTRODUCERE   4
  I.1. Prezentare generală a MathCad-ului    4
  I.2. Prezentarea ecranului      5
  I.3. Meniul Principal     6
    I.3.1. Meniul File 6
    I.3.2. Meniul Edit 8
    I.3.3. Meniul  Text     11
    I.3.4. Meniul  Math     12
    I.3.5. Meniul  Graphics 15
    I.3.6. Meniul  Symbolic 17
    I.3.7. Meniul  Window   21
    I.3.8. Meniul  Books    22
    I.3.9. Meniul  Help     23
  I.4. Paleta  Matematică   24
  I.5. Bara  cu  unelte     25
  I.6. Bara  pentru fonturi 25
  I.7. Linia de mesaj  26
II. ARITMETICA   26
  II.1. Operaţii aritmetice simple      26
  II.2. Funcţii trigonometrice fundamentale (argument în radiani)   27
  II.3. Funcţii trigonometrice fundamentale (argument în grade)     28
  II.4. Logaritmul natural şi logaritmul zecimal   28
  II.5. Logaritmul într-o bază oarecare 29
  II.6.Descompunerea în factori primi   30
  II.7. Operaţii elementare cu numere complexe     30
  II.8. Calcularea coeficienţilor binomiali  31
III. OPERAŢII CU VECTORI ŞI MATRICE     32
  III.1. Operaţii cu matrici pătratice  32
  III.2. Extragerea liniilor şi coloanelor dintr-o matrice dată     33
  III.3. Tabelarea valorilor unei funcţii    33
  III.4. Crearea unei matrici a cărei elemente sunt valorile unei funcţii
  34
IV. REZOLVAREA ECUAŢIILOR    35
  IV.1. Găsirea soluţiilor unei ecuaţii pătratice  36
  IV.2. Rezolvarea ecuaţiilor cu o singură necunoscută   36
  IV.3. Rezolvarea sistemului de ecuaţii liniare   37
  IV.4. Rezolvarea sistemului de ecuaţii neliniare 38
V. REALIZAREA  GRAFICELOR    39
  V.1. Trasarea graficului unei funcţii de o singură variabilă      39
  V.2. Trasarea graficului unei funcţii de o singură variabilă şi a
  derivatei de ordinul întâi      39
  V.3. Reprezentarea grafică a punctelor specificate într-o matrice 40
  V.4. Trasarea curbelor parametrice    41
  V.5. Trasarea curbelor funcţiilor de două variabile    42
  V.6. Desenarea suprafeţei de rotaţie  43
  V.7. Distribuirea spaţială a punctelor definite de trei vectori   44
  V.8. Realizarea câmpului de gradient a unei funcţii de două variabile  45
VI. PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ REZOLVATE CU MATHCAD  46
  VI.1. Calcularea derivatei unei funcţii într-un punct  46
  VI.2. Integrala definită a unei funcţii    47
  VI.3. Dezvoltarea unei funcţii în serie de puteri      48
  VI.4. Calculul limitei unei funcţii într-un punct      48
  VI.5. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale   49
VII. Analize de date în MathCad   50
  VII.1. Interpolarea linară      50
  VII.2. Funcţia de interpolare spline cubică      51
  VII.3. Regresia liniară   52
  VII.4. Regresia polinomială     54
  VII.5. Fitarea cu ajutorul combinaţiilor liniare de funcţii 55
  VII.6. Funcţii predefinite pentru statistică     56
VIII. ELEMENTE DE PROGRAMARE 57
  VIII.1. Avantajele folosirii programării în MathCad    57
IX. ANIMAŢIA     60
ANEXA 1. Principalele simboluri în MathCad   61
ANEXA 2. Principalele variabile predefinite  62
ANEXA 3. Principalele mesaje de eroare  63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu