onversia de trafic a unui comutator EWSDSIEMENS

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL I     |                                                  |   |
|                |INTRODUCERE                                       |   |
|                |1.1   |PREZENTARE GENERALĂ                        |4  |
|                |1.2   |TRANSMISIUNII DE FONIE ŞI DATE             |5  |
|                |1.3   |SECURITATE                                 |5  |
|                |1.4   |NOŢIUNI GENERALE                           |6  |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL II    |                                                  |   |
|                |ASPECTE TEORETICE                                 |   |
|                |2.1   |ELEMENTE DE BAZĂ ÎN EVALUAREA TRAFICULUI   |9  |
|                |      |RADIOTELEFONIC                             |   |
|                |2.2   |INTENSITATEA TRAFICULUI                    |10 |
|                |2.3   |ERLANG B                                   |15 |
|                |2.4   |EVALUAREA TRAFICULUI ÎN SISTEME CELULARE DE|19 |
|                |      |RADIOTELEFONIE                             |   |
|                |      |2.4.1 |SISTEME CELULARE DE RADIOTELEFONIE   |20 |
|                |      |      |FĂRĂ COADĂ DE AŞTEPTARE              |   |
|                |      |2.4.2 |SISTEME CELULARE DE RADIOTELEFONIE CU|23 |
|                |      |      |ŞIR DE AŞTEPTARE                     |   |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL III   |                                                  |   |
|                |INTERFAŢA RADIO ÎN GSM                            |   |
|                |3.1   |ORGANIZAREA CANALELOR ÎN GSM               |27 |
|                |3.2   |PUTEREA DE EMISIE                          |30 |
|                |3.3   |CANALE LOGICE                              |30 |
|                |3.4   |CANALE DE TRAFIC                           |31 |
|                |3.5   |CANALE DE CONTROL                          |32 |
|                |3.6   |PREZENTAREA MULTICADRELOR                  |35 |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL IV    |                                                  |   |
|                |DIMENSIONAREA UNEI REŢELE GSM ÎN FUNCŢIE DE TRAFIC|   |
|                |4.1   |NOŢIUNI DE DIMENSIONARE A REŢELEI GSM      |43 |
|                |4.2   |PLANIFICAREA REŢELELOR RADIO MOBILE        |47 |
|                |      |4.2.1 |CARACTERISTICILE ZONEI DE REUTILIZARE|48 |
|                |      |4.2.2 |COORDONATELE ZONELOR DE REUTILIZARE  |49 |
|                |      |4.2.3 |INTERFERENŢA ÎN SISTEMELE RADIO      |49 |
|                |      |      |MOBILE                               |   |
|                |      |4.2.4 |ANTENE OMNIDIRECŢIONALE LA STAŢIA DE |50 |
|                |      |      |BAZĂ ŞI LA STAŢIA MOBILĂ             |   |
|                |      |4.2.5 |ANTENĂ DIRECTIVĂ LA STAŢIA DE BAZĂ ŞI|51 |
|                |      |      |ANTEĂ OMNIDIRECŢIONALĂ LA STAŢIA     |   |
|                |      |      |MOBILĂ                               |   |
|                |4.3   |ATRIBUIREA CANALELOR RADIO CELULELOR       |51 |
|                |      |ELEMENTARE                                 |   |
|                |4.4   |ALGORITMI DE DIMENSIONARE ÎN FUNCŢIE DE    |53 |
|                |      |TRAFIC                                     |   |
|                |4.5   |DISTANŢA DINTRE SITE-URI                   |57 |
|                |4.6   |DIMENSIOANREA CANALELOR                    |58 |
|                |      |4.6.1 |DIMENSIONAREA CANALELOR CCCH         |59 |
|                |      |4.6.2 |DIMENSIONAREA CANALELOR SDCH         |59 |
|                |4.7   |DETERMINAREA NUMĂRULUI NECESAR DE CELULE   |61 |
|                |      |DIN PUNCT DE VEDERE AL TRAFICULUI          |   |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL V     |                                                  |   |
|                |TEHNICI DE CREŞTERE A CAPACITĂŢII TRAFICULUI      |   |
|                |ÎNTR-O REŢEA GSM                                  |   |
|                |5.1   |EXTENSII DE CAPACITATE                     |63 |
|                |      |5.1.1 |ALGORITMI DE ALOCARE DINAMICĂ A      |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.2 |ALGORITMI DE ALOCARE PREDICTIVĂ A    |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.3 |ALGORITMI DE ALOCARE PLANIFICATĂ A   |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.4 |ANALIZA DATELOR DE TRAFIC            |68 |
|                |      |5.1.5 |ALGORITMI DE ALOCARE A ECHIPAMENTELOR|70 |
|                |      |      |TRX                                  |   |
|                |      |5.1.6 |ETAPE DE ALOCARE A ECHIPAMENTELOR TRX|71 |
|                |5.2   |DENSIFICĂRI                                |71 |
|                |5.3   |DENSIFICĂRI MICRO                          |77 |
|                |5.4   |DUAL BAND                                  |80 |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL V     |                                                  |   |
|                |APLICAŢIE PRACTICĂ                                |   |
|                |6.1   |CALCULUL PRAGURILOR DE PREDICŢIE PENTRU    |85 |
|                |      |FIECARE ZONĂ                               |   |
|                |6.2   |CALCULUL BUGETULUI DE PUTERE               |87 |
|                |6.3   |DIEMNSIONAREA REŢELEI ÎN FUNCŢIE DE        |88 |
|                |      |ACOPERIRE                                  |   |
|                |6.4   |DIEMNSIONAREA REŢELEI ÎN FUNCŢIE DE TRAFIC |91 |
|                |6.5   |CALCULUL TRAFICULUI CORESPUNZĂTOR OREI DE  |92 |
|                |      |VÂRF A REŢELEI                             |   |
|                |6.6   |DETERMINAREA NUMĂRULUI DE CELULE NECESAR   |92 |
|                |      |PENTRU ASIGURAREA CAPACITĂŢII              |   |
|                |6.7   |OBŢINEREA REZULTATELOR FINALE              |93 |
|                |                                                  |   |
|BIBLIOGRAFIE    |                                                  |98 |
|ANEXA           |                                                  |99 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu