STUDII PRIVIND OBÅ¢INEREA UNOR STRATURI SUBÅ¢IRI DE HIDROXIAPATITÄ‚ PRIN DEPUNERE LASER PULSATÄ‚

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL I                                                   |    |
|                                                              |    |
|Concepte teoretice privind depunerile de straturi subţiri bioactive|
|prin Depunere Laser Pulsată                                        |
|                                                               |   |
|I.1. Introducere                                               |1  |
|I.2. Materiale ceramice bioactive – fosfaţii de calciu         |5  |
|I.3. Caracterizarea hidroxiapatitei                            |9  |
|I.4. Depunerea laser pulsată                                   |14 |
|I.5. Fenomene fizice de interes în timpul PLD                  |24 |
| Interacţia fasciculului laser cu ţinta                        |25 |
| Interacţia fasciculului laser cu materialul evaporat          |28 |
| Dezvoltarea adiabatică a plasmei şi depunerea filmelor subţiri|35 |
|I.6. Stadiul actual al cercetărilor asupra creşterii filmelor  |39 |
|subţiri de HA prin PLD                                         |   |
|I.7. Metode de investigare ale straturilor subţiri ceramice    |49 |
|bioactive                                                      |   |
| Microscopia electronică                                       |49 |
| Difracţia de electroni                                        |54 |
| Difracţia de raze X                                           |54 |
| Difracţia în incidenţă razantă                                |56 |
| Microduritate Vickers                                         |60 |
|                                                               |   |
|CAPITOLUL II                                                   |   |
|                                                               |   |
|Experimentări privind obţinerea de straturi subţiri bioactive prin |
|Depunere Laser Pulsată                                             |
|                                                               |   |
|II.1. Instalaţia experimentală                                 |63 |
| Descrierea metodei şi a instalaţiei experimentale             |63 |
| Laserul cu excimeri                                           |65 |
| Optica                                                        |71 |
|II.2. Regimuri de lucru experimentate                          |73 |
|II.3. Investigarea straturilor subţiri de hidroxiapatită       |75 |
|obţinute                                                       |   |
|             II.3.1. Investigarea topografiei suprafeţei prin      |
|microscopie electronică                                            |
|                       cu baleiaj                              |75 |
| II.3.2. Informaţii structurale şi compoziţionale obţinute prin    |
|spectroscopie de                                                   |
|                       transmitere în infraroşu                |79 |
|   II.3.3. Informaţii structurale obţinute prin difracţie de   |80 |
|raze X                                                         |   |
|      II.3.4. Informaţii structurale şi compoziţionale obţinute    |
|prin microscopie                                                   |
|                       electronică cu baleiaj cuplată cu       |82 |
|microanaliză EDAX                                              |   |
|II.4. Rezultatele cercetării. Concluzii                        |84 |
|                                                               |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                   |85 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu