Utilizarea electronicii si a informaticii de proces pentru modernizarea statiei electrice de transformare

CUPRINS
ABREVIERI                                                           3
INTRODUCERE                                                         6
Capitolul 1
FUNCŢIILE SISTEMELOR DE TRANSMISIE ŞI PRELUCRARE A DATELOR
   1. Generalităţi                                                        8
   2.       Funcţii       principale       ale       sistemelor        SCADA
      9
   3. Arhitectura sistemelor SCADA                                        11
      1.3.1  Prezentarea  principalelor  semnale  din  procesul   tehnologic
      13
      1.3.2 Intrări analogice                                             13
      1.3.3 Intrări numerice                                        15
      1.3.4 Ieşiri numerice                                         16
      1.3.5 Intrări de contorizare                                  18
Capitolul 2
PARAMETRII UTILIZAŢI ÎN COMUNICAŢIILE DE DATE
   1. Calitatea transmisiei                                               19
   2. Viteze de transmisie                                                21
   3. Medii de transmisie                                                 22
   4. Comunicaţia serială                                                 25
Capitolul 3
ECHIPAMENTE DE ACHIZIŢIE ŞI COMANDĂ
   1. Specificaţii generale  ale  echipamentelor  de  achiziţie  şi  comandă
      27
   2. Structura hardware a echipamentelor de achiziţie şi comandă         27
        1. Modelul de bază pentru componentele staţiei                   30
        2.   Echipamente   multifuncţionale   de   control   şi   protecţie
           32
   3. Funcţii de comunicaţie                                        34
   4. Consideraţii privind proiectarea reţelelor de comunicaţie în
      staţiile electrice                                                  35
   5. Protocoale de comunicaţie. Tendinţe                                 36
Capitolul 4
STUDIUL CONCEPTULUI DE  REALIZARE  A  INTEGRĂRII  FUNCŢIILOR  DE  PROTECŢIE,
CONTROL ŞI AUTOMATIZARE
   1.  Sisteme   integrate   de   transmisie   şi   prelucrare   a   datelor
      37
   2. Sisteme coordonate de protecţie şi comandă                          37
   3. Modelarea unui sistem integrat de protecţie, control  şi  monitorizare
       39
      4.3.1          Aplicaţii          la          nivelul          staţiei
           39
   4. Analiza interdependenţelor                                          42
   5.  Riscurile  şi  avantajele  echipamentelor  digitale  multifuncţionale
      43
   6. Compatibilitate electromagnetică                                    45
Capitolul 5
STUDIU DE CAZ: UNITĂŢILE DE ACHIZIŢIE ŞI PROCES DIN INSTALAŢIILE  ENERGETICE
ALE OLTENIEI: „STAŢIA 400/220/110 KV URECHEŞTI – TG. JIU”
   1. Abstract                                                      49
   2. Sisteme de achiziţie şi proces la nivel „celulă” pentru un sisteme
      de comandă-control (SCADA)                                    49
Capitolul 6
CONCLUZII FINALE
6.1             Concluzionarea            obiectivelor            principale
69
6.2              Concluzionarea            obiectivelor            secundare
69
6.3       Scopul     modernizării      staţiei      electrice      Urecheşti
70
BIBLIOGRAFIE
[pic]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu