Obtinerea polistirenului

CUPRINS
CAPITOLUL 1
                                  REFERAT                                 DE
LITERATURĂ..................................................................
...............4
   1.                                                                  Scurt
      istoric................................................................
      .......................................4
   2.             Importanţa             produsului.             Producători
      principali...................................................4
   3.      Utilizarea      materialelor       plastice       din       grupa
      polistirenului....................................8
   4.                                                              Normative
      europene...............................................................
      ............................10
   5.               Structura                şi                proprietăţile
      polistirenului.........................................................
      ......12
   6.                 Procedee                  generale                  de
      sinteză................................................................
      .............14
   1.                            Polimerizarea                            în
      bloc...................................................................
      ...........14
   2.                            Polimerizarea                            în
      soluţie................................................................
      ..........15
   3.                            Polimerizarea                            în
      emulsie................................................................
      ........16
   4.                            Polimerizarea                            în
      suspensie..............................................................
      .......16
   5.                        Justificarea                        procedeului
      ales..................................................................1
      7
   7.   Influenţa   principalilor   parametrii    asupra    procesului    de
      sinteză........................18
   8.     Descrierea     detaliată     a     procedeului     de      sinteză
      ales.............................................20
   1.                                                              Chimismul
      reacţiilor.............................................................
      ..................20
   2.                                                               Cinetica
      procesului.............................................................
      ....................22
   3.                   Materii                   prime                   şi
      auxiliare..............................................................
      .....................25
CAPITOLUL 2
   TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE A POLISTIRENULUI ÎN SUSPENSIE.......31
2.1                          Descrierea                           procesului
tehnologic..................................................................
...........31
2.2                                                                     Flux
tehnologic..................................................................
......................................35
2.3                                                                   Schema
tehnologică.................................................................
................................36
CAPITOLUL 3
                                   BILANŢ                                 DE
MATERIALE...................................................................
...................38
3.1                                 Date                                  de
proiectare..................................................................
.................................38
3.2             Bilanţ             de              materiale              pe
operaţii....................................................................
............38
3.3                    Bilanţ                    anual                    pe
instalaţie..................................................................
.......................48
3.4                          Calculul                           consumurilor
specifice...................................................................
...........49
CAPITOLUL 4
                                                                      BILANŢ
TERMIC......................................................................
...............................50
4.1     Ciclul     de      temperatură      pentru      o      şarjă      de
polistiren...................................................50
4.2        Bilanţul        termic        la        preîncălzirea        apei
demineralizate................................................50
4.3     Bilanţ     termic     pe     reactor     încălzire     stiren      +
apă.........................................................51
CAPITOLUL 5
     TEHNICI  DE   SECURITATE   A   MUNCII   ŞI   NORME   DE   PROTECŢIE   A
MEDIULUI....................................................................
..............................................56
5.1         Factori          care          impun          măsuri          de
protecţie...................................................................
56
5.2                                                                   Fişele
toxicologice................................................................
...................................59
5.3
Noxe........................................................................
................................................64
BIBLIOGRAFIE................................................................
..........................................65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu