Diagnoza convertoarelor statice de putere

CUPRINS
Capitolul 1 Generalitati asupra CSP
1.Generalitati asupra convertoarelor statice de putere……………………………    ………pag. 1
1.1. Definitii.Clasificare.Loc………………………………………………………………..pag .1
1.2. Marimi caracteristice……………………………………………………………………pag 4
Capitolul 2 Redresoarele
2.1. Definitii.Clasificare.Loc………………………………………………………………  pag 9
2.2. Transformatorul………………………………………………………………………   pag 11
2.3. Redresorul monofazat…………………………………………………………………..pag 12
Capitolul 3 Variatoarele de tensiune alternative
3.1 Generalitati……………………………………………………………………………    pag 24
3.2 VTA monofazat…………………………………………………………………………pag 25
3.3 VTA trifazat……………………………………………………………………………  pag 28
Capitolul 4 Cicloconvertore
4.1 Generalitati.Ciclonvertorul monofazat………………………………………………….pag 29
4.2 Cicloconvertoare trifazate……………………………………………………………….pag 33
Capitolul 5 Chopperele (VTC)
5.1 Generalitati.Clasificare…………………………………………………………………..pag 35
5.2 VTC in patru cadrane……………………………………………………………………pag 40
Capitolul 6 Invertoarele
6.1 Generalitati.Clasificare…………………………………………………………………. pag 44
6.2 Invertoare monofazate………………………………………………………………….. pag 46
6.3 Invertoare trifazate……………………………………………………………………    pag 50
Capitolul 7 Diagnoza si Sisteme expert
7.1 Generalitati.Tipuri de defecte…………………………………………………………    pag 53
7.2 Concepte utilizate in diagnoza avariilor………………………………………………    pag 55
7.3 Arhitectura unui sistem de detectie si diagnoza a avariilor……………………………   pag 58
Capitolul 8 Sisteme de diagnoza pentru convertoarele statice de putere
8.1 Principii de realizare…………………………………………………………………     pag 59 
8.2 Concluzii………………………………………………………………………………   pag 63
Capitolul 9 Proiectarea unui sistem de diagnoza pentru redresorul monofazat
9.1 Introducere……………………………………………………………………………    pag 66
    9.1.1 Tema de proiectare………………………………………………………….    pag 66
    9.1.2 Prezentare releu inteligent……………………………………………………  pag 66
    9.1.3 Schema redresorului monofazat……………………………………………… pag 67
9.2 Diagnoza redresorului monofazat……………………………………………………     pag 68
    9.2.1 Descrierea simptomelor, defectelor si cauzelor……………………………     pag 68
    9.2.2 Diagrama simptomelor, defectelor si cauzelor………………………………  pag 69
9.3 Implementarea sistemului de diagnoza in PLC………………………………………    pag 70
    9.3.1 Schema logica a procesului…………………………………………………   pag 70
    9.3.2 Tabela de avarii……………………………………………………………..   pag 71
    9.3.3 Tabela de intrari-iesiri……………………………………………………….  pag 71
    9.3.4 Implementarea in limbajul Ladder Diagram……………………………….    pag 72
9.4 Observatii si concluzii…………………………………………………………………..pag 73
Anexa  Programul implementat in PLC
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu