Sectie de fabricare a inghetatei

MEMORIU TEHNIC
                    CAPITOLUL I - TEHNOLOGIA FABRICATIEI
                             I.1. PRODUSUL FINIT
I.1.1. PROPRIETATILE ORGANOLEPTICE ALE INGHETATEI
I.2.  CONDITII DE CALITATE , DEPOZITARE, TRANSPORT
              CAPITOLUL II – ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICA
                  II.1. VARIANTE TEHNOLOGICE DE FABRICARE A
                                 ÎNGHEŢATEI
        CARACTERISTICILE MATERIILOR PRIME, INTERMEDIARE ŞI AUXILIARE
                                CAPITOLUL III
                  BILANŢUL DE MARERIALE ŞI BILANŢUL TERMIC
             III.1  BILANŢUL DE MATERIALE
   III.2  BILANŢUL TERMIC
                                CAPITOLUL IV
                    ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA UTILAJELOR
            IV.1  DESCRIEREA PRINCIPALELOR UTILAJE
                                 CAPITOLUL V
              CONSUMURI SPECIFICE ŞI RANDAMENTUL DE FABRICAŢIE
            CONSUMUL DE MATERII PRIME ŞI AUXILIARE
            V.1.1 DIMENSIONAREA VANEI DE PREPARARE A AMESTECULUI
V.1.2 DIMENSIONAREA RĂCITORULUI CU PLĂCI
                                CAPITOLUL VI
         CONTROLUL, REGLAREA ŞI AUTOMATIZAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC
                                CAPITOLUL VII
AMPLASAMENTUL ŞI PLANUL GENERAL AL SECŢIEI DE PRODUCŢIE
      VII.1. STRUCTURA PRINCIPALELOR SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE
                               CAPITOLUL VIII
NORME DE PROTECŢIA  MUNCII, P.S.I.  ŞI IGIENA MUNCII
                                CAPITOLUL IX
  CALCULUL COSTURILOR DE PRODUCŢIE ŞI A INDICATORILOR DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ
130 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu