PROIECT ARBORE PINION CONIC

                                   Cuprins
   1.Analiza funcţionala, constructiva si tehnologica a organului de
masina. Stabilirea principiala a itinerariului tehnologic de prelucrare;
   2.Definirea matricei  de proprietati pe care trebuie sa le indeplineasca
materialul, ierarhizarea acestora si aprecierea factorilor de pondere
   3.Selectia materialelor si a proceselor tehnologice de prelucrare.
Proiectarea indicelui de performanta;
    3.1.Alegerea preliminara a cel putin  cinci materiale candidate;
     3.2Determinarea plajei de valori pentru propriatatile considerate;
          3.3.Selectia  materialului  optim   prin   metoda   proprietatilor
ponderate si prin metoda costului pe unitatea de proprietate;
   4.Caracteristicile proprietatilor materialului selectat
      4.1.Evaluarea si optimizarea proprietatilor tehnologice;
      4.2.Aprecierea proprietatilor de intrebuintare;
   5.Optimizarea selectiei materialului prin  dezvoltarea  unor  tehnici  de
consolidare  volumica si de durificare a stratului de suprafata.
                             Tema de proiectare
      Pentru  organul  de  masina:arbore  pinion  conic,   serie   mare   de
fabricatie,  se  cere  sa  se  stabileasca  materialul  optim  care  asigura
cerintele de performanta rezultate din calculele tehnico-economice  si  care
este adaptat posibilitatilor firmei constructive.
      Arbore pinion conic  serie  mare  de  fabricatie  avand  o  limita  de
oboseala prin incovoire alternanta σ-1=690-740 [N/mm2]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu