Masuratori Topografice Pentru Obtinerea Dreptului de Proprietate

CUPRINSUL LUCRĂRII
     A. PIESE SCRISE
      Capitolul I.
           Memoriul
           tehnic...........................................................
           ................. pag 1
      Capitolul II. Consideraţii generale:
           II.1. Criterii privind stabilirea şi evaluarea terenurilor
           aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de
           stat................... pag 3
           II.2. Integrarea măsurătorilor topografice executate conform
                  H.G. 834/1991 în cadastrul general
           .............................................. pag 19
      Capitolul III. Metode topografice utilizate în măsurători cadastrale
            III.1. Reţele geodezice de stat
...................................................... pag 20
            III.2. Reţele de sprijin geodezic
................................................... pag 26
            III.3. Ridicări topografice în reţele geodezice de stat şi în
cadrul
            reţelelor locale
............................................................................
. pag 28
           III.4. Metode de determinare a punctelor şi de ridicare a
            punctelor de detaliu
...................................................................... pag
30
      Capitolul IV. Compensarea punctului de staţie 25
            IV.1. Efectuarea observaţiilor în staţie prin metoda seriilor
            complete
............................................................................
........... pag 36
            IV.2. Compensarea coordonatelor punctului 25, determinat
            prin intersecţie multiplă înapoi
.................................................... pag 43
      Capitolul V. Calculul drumuirii în circuit din punctul de staţie 105
            V.1. Elemente cunoscute
.............................................................. pag 62
            V.2. Elemente măsurate pe teren
.................................................. pag 62
            V.3. Succesiunea operaţiilor de calcul
......................................... pag 64
      Capitolul VI. Elemente de organizare a lucrărilor
            VI.1. Antemăsurătoarea privind execuţia lucrărilor de teren şi
            de birou
............................................................................
............. pag 82
            VI.2. Devizul estimativ a lucrărilor
.............................................. pag 83
      Bibliografie
     A. PIESELE DESENATE:
           1. Podara punctului 25
           1. Planul topografic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu