Codare GSM - CODURI UTILIZATE PENTRU SEMNALUL VOCAL

INTRODUCERE.................................................................
                       .............................1
                                   CAP .I.
                       TEHNICI ŞI ALGORITMI DE CODARE
                                 Tehnici de
codare......................................................................
                          ........................4
                                  CAP. II.
                          MODULAŢIA DELTA ÎNLĂŢUITĂ
                         Modulaţia delta înlănţuită
 (EDM).....................................................................9
                  2.1. Teoria codurilor cu modulaţie delta
            înlănţuită.........................................10
                             2.2. Performanţele
EDM.........................................................................
                                 ........13
                                  CAP. III.
                              CODAREA SUB-BANDÃ
                                Codarea sub-
bandă.......................................................................
                            ...................16
                 3.1. Teoria filtrelor oglindă în cuadratură
             (QMF)...........................................17
                               3.2. Algoritmul
SBC.........................................................................
                              ..............24
                           3.2.1. Setul de filtre
 QMF.....................................................................26
                                   3.2.2.
Cuantizarea.................................................................
                             .................27
                           3.2.3. Alocarea bitului
    semiadaptiv.......................................................28
            3.3. Mărirea robusteţii algoritmului SBC pe canale cu
                     erori...........................31
                3.4. Performanţele codoarelor în dezvoltarea
               acusticii...................................31
                                   CAP. IV
      MODELE PENTRU ANALIZA PRIN SINTEZĂ A  SEMNALULUI VOCAL EŞANTIONAT
4.1. Moduri pentru analiza prin sinteză
LPC...................................................34
                           4.2. Modelul general de
analiză.....................................................................
                                    ..35
                          4.3. Predicţia pe termen
scurt.......................................................................
                                    ...38
                                 4.4. Metoda
autocorelaţiei..............................................................
                             .................39
                                 4.5. Metoda
covarianţelor...............................................................
                             .................42
            4.6. Consideraţii în alegerea condiţiilor de analiză
                   LPC.................................44
                        4.7. Cuantizarea parametrilor
   LPC..................................................................47
                           4.7.1. Coeficienţii de
 reflexie................................................................48
                          4.7.2. Perechile de linii
    spectrale..........................................................52
            4.7.3. Interpolarea parametrilorpredicţiei pe termen
                         lung.....................54
                       4.7.4. Predicţia pe termen lung
         (LTP)...................................................55
            4.7.5. Cuantizarea parametrilor predicţiei pe termen
                         lung....................61
                    4.8. Excitaţia multi-impuls şi impuls
         regulat..................................................62
                       4.8.1. Aproximarea multi-impuls
            (MPE)..............................................63
      4.8.2. Modificări ale algoritmului
MPE...............................................65
                    4.8.3. Evaluarea algoritmului multi-
             impuls..........................................66
                    4.8.4. Numărul de impulsuri pe cadrul
                excitator..................................67
                        4.8.5.  Lungimea cadrului de
        excitaţie..................................................70
                     4.9. Aproximarea impulsului regulat
         (RPE)....................................................71
                    4.9.1. Spaţierea impulsurilor (PULSE
                  SPACING)...............................72
                         4.9.2. Lungimea cadrului de
       căutare.....................................................73
                      4.9.3. Simplificarea algoritmului
           RPE..................................................74
                              4.10. Aproximarea
autocorelativă..............................................................
                                   .....75
                        4.10.1. Eliminarea inversării
       matricii....................................................76
                           4.10.2. Algoritmul RPE
    simplificat.......................................................78
4.11. Cuantizarea excitaţiei în codoare folosind MPE şi
RPE........................81
                                   CAP.V.
                   CODURI UTILIZATE PENTRU SEMNALUL VOCAL
                       5.1. Codul cu predicţie liniară
    (CELP)............................................................89
                              5.1.1. Principiul
CELP........................................................................
                                    ..90
      5.1.2. Simlplificările procdurii de căutare CELP folosind folosind
aproximarea
autocorelativă..............................................................
...............92
                            5.1.3. Performanţele
  CELP...................................................................94
                               5.2. Tipuri de
coduri......................................................................
                            ..................95
                                5.2.1. Coduri
rare........................................................................
                                ..........95
                                5.2.2. Coduri
ternare.....................................................................
                                 .........96
                                5.2.3. Coduri
algebrice...................................................................
                                  .......98
                          5.2.4. Coduri cu depăşire
           (OVERLAPPING).......................................99
5.3.Autoexcitarea...........................................................
                     ................................100
BIBLIOGRAFIE................................................................
                       ...........................101
PRESCURTĂRI.................................................................
                      .................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu