STUDII PRIVIND OBÅ¢INEREA UNOR ACOPERIRI CERAMICE BIOACTIVE SUBÅ¢IRI DE FOSFAÅ¢I DE CALCIU PRIN METODA LASER PULSATÄ‚

CUPRINS
                                  PARTEA  I
  CONCEPTE TEORETICE PRIVIND DEPUNERILE DE CERAMICI BIOACTIVE DE FOSFAŢI DE
                      CALCIU PRIN METODE LASER PULSATĂ
Cap. 1. UTILIZAREA BIOMATERIALELOR METELICE ÎN PROTEZAREA   ŢESUTURILOR
DURE UMANE                                                           1
      1.1. Tipuri de implanturi si endoproteze
    1
                 1.1.1. Implanturi ortopedice
       1
                       A. Tije, broşe, sârme şi cuie
       1
                       B. Şuruburi
     2
                       C. Plăci metalice pentru fixarea fracturilor
       2
                       D. Implanturi intramedulare
     3
                       E. Dispozitive externe pentru fixarea
                 fracturilor (fixatoare)                                   4
                       F. Implanturi pentru coloana vertebrală
       5
                       G. Implanturi dentare
     6
         1.2. Endoproteze (proteze articulare interne)
       7
                       A. Proteze coxofemurale (de şold)
     7
                       B. Proteze de genunchi
     7
                 C. Proteze de umăr; Proteze pentru articulaţia
                 cotului;Proteze pentru articulaţia gleznei
                     8
Cap. 2. MATERIALE METALICE ŞI CERAMICE CU PROPRIETĂŢI BIOCOMPATIBILE
                                                        10
      2.1. Noţiuni de biocompatibilitate
   10
      2.2. Materiale metalice biocompatibile utilizate în implantologie
     11
           2.2.1 Oteluri inoxidabile austenitice
           11
                 2.2.2. Aliajele Co-Cr
           12
                 2.2.3. Titanul şi aliajele pe bază de titan
             15
                 2.2.4. Aliajele dentare
    21
      2.3. Materiale ceramice biocompatibile
 22
                 2.3.1. Materiale ceramice bioinerte
    22
                 2.3.2. Materiale ceramice bioactive
    23
                 2.3.3. Fosfaţii de calciu; Caracterizarea hidroxiapatitei
             24
                       2.3.3.1. Fosfaţii de calciu
                24
                       2.3.3.2. Caracterizarea  hidroxiapatitei
                26
                       2.3.3.3. Structura si compozitia hidroxiapatitei
          30
Cap. 3. REALIZAREA DE BIOMATERIALE COMPOZITE (BIO-CERMET)
 PRIN TEHNOLOGIA STRATURILOR SUBŢIRI-DEPUNERE
 LASER PULSATĂ                                                    33
      3.1 Evoluţia procedeului de depunere laser pulsată.
      Principiile metodei
 33
      3.2 Factorii de influenţă în procedeul de depunere PLD ;
      Fenomene fizice caracteristice
    36
Cap. 4. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ASUPRA FORMĂRII FILMELOR SUBŢIRI DE
HA PRIN PLD                                            42
Cap. 5. METODE DE INVESTIGARE ALE STRATURILOR
SUBŢIRI BIOACTIVE                                                 51
      5.1. Microscopia electronică
 51
           5.1.1. Microscopia electronică cu baleiaj-SEM
           (Scanning Electron Microscopy)
            52
                 5.1.2. Microscopia electronică prin transmisie
    54
                 5.1.3. Difracţia de electroni
    55
                 5.1.4. Difracţia de raze X
          55
                       a. Difracţia cu incidenţă normală
          55
                 b. Difracţia de raze X cu incidenţă razantă
   57
                 5.1.5. Microduritate Vickers
     60
                                PARTEA a-II-a
 EXPERIMENTĂRI PRIVIND OBŢINEREA DE ACOPERIRI DE HIDROXIAPATITĂ PRIN METODA
                                LASER PULSATĂ
Cap.6. SCHEMA INSTALAŢIEI DE LUCRU; REGIMURI
 EXPERIMENTALE; OBIECTIVE PROPUSE.                                 63
      6.1. Descrierea metodei şi a instalaţiei experimentale
     63
      6.2. Regimuri de lucru
   66
Cap.7. INVESTIGAREA STRUCTURALĂ A ACOPERIRILOR DE HIDROXIAPATITĂ OBŢINUTE
                                             68
      7.1. Investigarea topografiei suprafeţei prin microscopie
      electronică cu baleiaj
        68
      7.2. Investigarea structurii fazice prin difracţie de raze X
       şi difracţie de raze X cu incidenţă razantă
             73
Cap. 8. INVESTIGAREA COMPOZIŢIONALĂ A ACOPERIRILOR
 DE HIDROXIAPATITĂ PRIN SPECTROMETRIE DUPĂ
DISPERSIE DE ENERGII (ANALIZA EDAX)                                      78
      8.1. Analiza chimică punctuală
  78
      8.2. Imagini de compoziţie; Imagini de raze X produse de
      radiaţia caracteristică a elementelor constitutive.
  81
REZULTATELE CERCETĂRII; CONCLUZII                                  85
BIBLIOGRAFIE                                                             86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu